نوشته‌ها

امداد برق شبانه روزی دروس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی دروس

امداد برق شبانه روزی دروس

امداد برق شبانه روزی دروس

امداد برق دروس

تمام اقدامات پیشگیرانه قبلی پیشگیرانه هستند، اما تجربه نشان داده‌است

که به دلایل مختلف، آن‌ها را نمی توان بدون خطا در نظر گرفت.

از جمله این دلایل ممکن است ذکر شود: عدم تعمیر مناسب ،

بی‌دقتی (یا غیر عادی)فرسودگی و پارگی عایق‌بندی؛

برای مثال و اتصال به یک ارتباط تصادفی در آب و غیره منجر می‌شود. وضعیتی که در آن عایق‌بندی دیگر موثر نیست.

برقکار ساختمان دروس

به منظور حفاظت از کاربران در چنین شرایطی، ابزارهای بسیار حساس به گیر افتادن،

براساس تشخیص جریان‌های باقیمانده به زمین (که ممکن است از طریق یک انسان یا حیوان نباشد)

برقکار پاسداران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برای قطع خودکار تامین برق به کار می‌روند،

و با کافی برای جلوگیری از آسیب به یا مرگ ناشی از برق‌گرفتگی، یک انسان سالم این دستگاه‌ها در اصل اندازه‌گیری جریان تفاضلی عمل می‌کنند،

امداد برق شبانه روزی دروس

که در آن هر تفاوتی بین جریان ورود به یک مدار وجود دارد و آن را ترک می‌کند

برقکار سیار دروس

(روی سیستمی که از یک منبع ارت شده‌است)

یا از طریق عایق‌بندی معیوب و یا از طریق تماس یک قسمت ارت شده، مانند یک فرد، با یک هادی زنده. دستگاه‌های باقی مانده – های فعلی که به عنوان شناخته می‌شوند،

امداد برق شبانه روزی دروس

به اندازه کافی حساس به حفاظت در برابر تماس مستقیم در ۳۰ جریان افتراقی قرار می‌گیرند.

با توجه به ، حفاظت بیشتر با استفاده از حساسیت بالا (در ۳۰ )باید برای مدارهای تامین با یک جریان مجاز کم‌تر از ۲۰ در تمام مکان‌ها،

خدمات برقکاری دروس

و برای مدارهای تامین تجهیزات سیار با یک جریان مجاز ۳۲ برای استفاده در فضای باز ارایه شود. این حفاظت اضافی در بعضی کشورها برای مدار تامین به ۳۲ ، و حتی اگر مکان مرطوب و / یا موقتی باشد (مانند محل‌های کاری)مورد نیاز است. همچنین توصیه می‌شود که تعداد که توسط یک محافظت می‌شود را محدود کنید

شرکت خدمات برق ساختمان دروس

(به عنوان مثال ۱۰ پریز خروجی برای یک فصل ۳ شامل مکان‌های عمومی مختلفی است که در آن از حساسیت بالا الزامی هستند (در برخی کشورها)، اما در هر حال، به شدت به عنوان یک محافظت موثر در برابر خطرات تماس مستقیم و غیرمستقیم توصیه می‌شود.

نصاب لوستر دروس

تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان و رفع ایرادات با تعرفه مناسب

الکتریکی سیار و اعزام فوری به محل

رفع نوسانات برقی و قطع ناگهانی برق ساختمان .