برقکار محدوده شهرک غرب | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده شهرک غرب

خدمات برقی محدوده شهرک غرب

موتور کوپلینگ در فاز ۳، ۵۰ ، ۳۸۰  بدون اجازه ولت و محافظت بیش از حد مجاز خواهد بود.

این می‌تواند یک سوییچ دستی / خودکار با اتصالات برای عملیات شروع / توقف از طریق سوییچ سطح در مخزن خدمات روزانه داشته باشد.

هنگامی که سطح سوخت در مخزن خدمات روزانه پایین‌تر از ۳۰ % ظرفیت مخزن قرار می‌گیرد، پمپ وظیفه فعال خواهد بود،

هنگامی که مخزن ۹۰ % کامل است به طور خودکار قطع می‌شود.

همچنین هنگامی که سطح سوخت در مخزن ذخیره‌سازی زیرزمینی پایین‌تر از سطح پیش تعیین‌شده قرار می‌گیرد، پمپ تخلیه خواهد شد.

تعمیرکار برق محدوده شهرک غرب

هشدار باید تحت شرایط زیر داده شود:

– سطح مخزن ذخیره‌سازی زیرزمینی پایین است

راه‌اندازی پمپ با شکست مواجه می‌شود

یک اتاقک کنترل پمپ مرکب در اتاق پمپ با استفاده از دستگاه‌های ، ایمنی و حفاظت،

تمام سیم‌کشی ضروری، رله‌ها، کنترل سطح سوخت و هشدار دکمه فشاری و چراغ‌های علامت داده خواهند شد.

برقکار محدوده شهرک غرب

این اتاقک باید از نوع  حفاظت برای عملیات در منطقه ۱ خطرناک به عنوان موسسه بین‌المللی کد نفت بریتانیا و ۶۵ بسته به باشد.

نقاشی‌ها و گواهی‌نامه رسمی صادر شده توسط سرویس‌های بریتانیایی برای تجهیزات الکتریکی در اتمسفر شعله این اتاقک باید ارائه شود.

خدمات برقکاری محدوده شهرک غرب

برچسب‌های هم در هر دو زبان انگلیسی و هم برای تمام عملیات کنترلی باید در اتاقک کنترل مرکب گنجانده شوند.

چراغ‌های نشانه نشان می‌دهند که بقیه ظرفیت سوخت به ترتیب به ۷ ساعت و ۶.۵ ساعت پیوسته در ژنراتورهای اضطراری کاهش‌یافته است.

برقکار شبانه روزی محدوده شهرک غرب

یک پمپ دستی نیمه گردان باید برای هر مخزن خدمات روزانه فراهم شود

و شامل ورودی و خروجی ۲۵ میلی متر و لوله ورودی مقاوم در برابر قطر ۲۵ میلی متر برای شرایط محل مناسب باشد.

الکتریکی محدوده شهرک غرب

تامین و نصب تمام اتصالات لازم برای طراحی تایید شده

توسط نیروگاه‌های تولید کننده اضطراری و به طور کلی در نشان‌داده شده‌است.

با این حال بعد دقیق بر روی سایت تعیین خواهد شد و هر گونه تغییر مسیر لوله نشان‌داده‌شده در نیازمند تایید قبلی از معمار است.

برقکار سیار محدوده شهرک غرب

برقکار محدوده سعادت آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده سعادت آباد

خدمات برقی محدوده سعادت آباد

 

در غیر این صورت، مجموعه مولد باید برای شروع خودکار، انتقال بار کامل اتوماتیک و توقف اتوماتیک تنظیم شود. تمام عملیات اتوماتیک باید با امکانات بیش از حد مجاز در اختیار قرار گیرد.

الف)شکست یک یا چند فاز تامین برق، یا کاهش ولتاژ به کم‌تر از ۸۰ درصد نرمال،

برقکار محدوده سعادت آباد

باید یک دستگاه زمان‌بندی قابل تنظیم در دامنه ۰ تا ۵ ثانیه را راه‌اندازی کند. اگر شکست در انقضای این تاخیر زمانی از پیش تعیین‌شده ادامه داشته باشد، توالی استارت موتور آغاز خواهد شد.

تعمیرکار برق محدوده سعادت آباد

در هنگام دریافت سیگنال راه‌اندازی، مجموعه باید به سرعت بالا برود و باره‌ای ضروری را هر چه سریع‌تر و در حداکثر مدت ۱۰ ثانیه بپذیرد. انتقال بار اتوماتیک باید با استفاده از سوئیچ تعویض یا باز یا بسته شدن از راه دور / بسته شدن در مرکز اصلی مرکزی باشد.

مجدد تامین برق، مجموعه به اداره و تامین باره‌ای ضروری برای مدت‌زمان قابل تنظیم ۰ تا ۱۰ دقیقه ادامه خواهد داد. پس از آن انتقال اتوماتیک بار ضروری به تامین برق باید به محض انقضای دوره تنظیم‌شده به اجرا در آید.

خدمات برقکاری محدوده سعادت آباد

در پایان دوره قابل تنظیم مجموعه باید بدون بار برای مدت قابل تنظیم ۰ تا ۱۵ دقیقه اجرا شود.

ه)در صورتی که برق اصلی برای مدت بیش از ۰.۵ ثانیه در طول دوره قابل تنظیم مشخص‌شده

برقکار محدوده سعادت آباد

تنظیم تایمر کنترل زمان قابل تنظیم (۰ تا ۱۰ دقیقه)شکست بخورد

و زمانی که برق اصلی دوباره برقرار شود، توالی عملیاتی دوباره شروع خواهد شد.

و اگر برق اصلی در طول مدت قابل تنظیم مشخص‌شده دردوباره شکست بخورد،

باره‌ای ضروری به طور خودکار به مجموعه متصل خواهند شد

و توالی عملیاتی به همان شکل که درتوضیح داده شد، ادامه خواهد یافت.

برقکار شبانه روزی محدوده سعادت آباد

 

در صورت شکست موتور برای شروع تنظیم، بعد از یک تاخیر زمانی از پیش تعیین‌شده،

تلاش برای شروع را انجام دهید. یک تلاش سوم ممکن است آغاز شود.

در نهایت، اگر نتواند شروع شود، مدار شروع قفل خواهد شد،

و یک هشدار قابل‌مشاهده و قابل شنیدن ارائه خواهد شد که تا زمانی که ریست شود، باقی می‌ماند.

الکتریکی محدوده سعادت آباد

هر دو دستگاه الکتریکی و مکانیکی متصل به هم باید برای جلوگیری از آغاز درگیری زمانی که موتور در حرکت است فراهم شوند.

الف)در صورت خرابی برق از قبیل مدارهای کوتاه،

مدارهای کوتاه یا خطای زمین در حین اجرای مجموعه ژنراتور، هیات کریکت افغانستان که مجموعه مولد را به هم متصل می‌کنند، موتور خاموش خواهد شد

و هر دو سیگنال هشدار صوتی و قابل شنیدن قابل شنیدن خواهد بود.

برقکار سیار محدوده سعادت آباد

برقکار محدوده نوبنیاد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده نوبنیاد

خدمات برقی محدوده نوبنیاد

باید با تمام دسته‌های عملیاتی، و غیره تکمیل شود و برای شارژ نرمال، بسته شدن،

باز کردن، و یا خارج کردن عملیات همه مدارشکن ها مورد نیاز باشد

و باید به درستی با قلاب‌های برنجی در داخل اتاق سوییچ اصلی که در آن نصب می‌شود نصب شود.

تعمیرکار برق محدوده نوبنیاد

باید با دو تشک لاستیکی از سطح شیاردار که منطبق با است فراهم شود

که در مقابل و پشت “قرار داده می‌شود.

روکش لاستیک باید ورقه‌های متوالی حداقل ضخامت ۱۰ باشد،

برقکار محدوده نوبنیاد

که هر یک از طول یک‌سان به اندازه و حداقل عرض کم‌تر از ۱۰۰۰ میلی متر یا عرض فضای بین جلو یا عقب به دیوار مجاور باشد.

باید با یک مجموعه کامل از فیوزها برابر با تعداد برای هر درجه فیوز در همه سوئیچ روشن و سوئیچ روشن و در موقعیت مناسب در دسترس روی بورد چوبی (ها)در اصلی مربوطه فراهم شود.

خدمات برقکاری محدوده نوبنیاد

برای هر یک از یک نمودار برنامه‌ریزی شماتیک در یک موقعیت مشخص در مجاورت با ارایه خواهد شد.

در صورتی که بیش از یک مدار جریان هوای ورودی با امکانات متصل شده داشته باشد،

دستورالعمل عملیاتی کوتاهی که تمام مراحل کلیدزنی مربوطه را شرح می‌دهد و برای راه‌اندازی / لغو بخشی یا کل نیز باید به روش مشابهی به نمودار کلی ارایه شود.

برقکار شبانه روزی محدوده نوبنیاد

تمام آزمایش‌ها را باید مشاهده کرد و برای رضایت معمار اجرا کرد و تمام نتایج تست باید در به معمار برای اهداف ثبت تحویل داده شود.

الکتریکی محدوده نوبنیاد

در پایان دوره تعمیر و نگهداری،

یک گزارش بازرسی و تست باید در عرض دو هفته قبل از تکمیل دوره تعمیر به معمار ارائه شود.

این بازرسی بازرسی و آزمایش باید علاوه بر موارد مورد نیاز در بخش فرعی از این بخش نیز به وضوح موارد زیر را بیان می‌کند:

برقکار محدوده نوبنیاد

در شرایط خوبی عمل می‌کند.

کار انجام‌شده و هر گونه تنظیمات انجام‌شده در طول دوره تعمیر و نگهداری.

هر توصیه در مورد اصلاح و یا تصحیح مورد نیاز

برقکار سیار محدوده نوبنیاد

,

برقکار محدوده قلهک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده قلهک

خدمات برقی محدوده قلهک

از جمله پشتیبان، باید ضد وباشند. استفاده از مواد فیبری، روغن کتان، روغن جلا و غیره ممنوع است.

باید با یک یا چند صفحه نمایش داده شود، به شیوه‌ای پایدار علامت‌گذاری شوند

برقکار محدوده قلهک

و در جایی نصب شوند که زمانی که نصب شده‌باشد، قابل خواندن و خوانا باشند.

اطلاعات زیر باید در داده شود:

زبان شناسایی یا شماره شناسایی و یا راه‌های دیگر شناسایی را انتخاب کنید

تا اطلاعات مربوطه را از تولیدکنندگان به دست آورید.

تعمیرکار برق محدوده قلهک

اطلاعات دیگری که تحت بند مورد نیاز است باید در اسناد مربوطه، نمودار مدار یا فهرست و یا فهرست تولید کننده ارایه شود.
تنها باید با امکانات خنک‌کننده طبیعی ساخته‌شده مطابق با توصیه‌های ارایه‌شده توسط برای متناسب بودن شرایط خدماتی ارایه شود.

خدمات برقکاری محدوده قلهک

محفظه احتراق شامل سه فاز سه فازی و خنثی در مناطق مقطعی برابر خواهد بود که در یا در جای دیگر مشخص شده‌اند. پیکربندی مجموعه حاوی در همان طور که بر روی نقشه‌های تست تایپ نشان‌داده شده‌است، یک‌سان خواهد بود. هر تغییری در پیکربندی نیاز به گواهی‌های تست نوع جداگانه دارد.

برقکار محدوده قلهک

کل شامل که را به هر مدار خروجی متصل می‌کنند، برای تحمل مدار کوتاه در هر نقطه تنظیم می‌شوند.

تمام رساناهای اصلی بین اصلی / و دستگاه‌های محافظ خارج از مدار برای یک جریان خطا ۵۰ تا ۱ ثانیه در ضریب انتقال ۰.۲۵ برای مطابقت با این شرط عایق می‌شوند

که “یک مدار کوتاه داخلی بین فازها و / یا بین فازها و یا بین فازها و زمین تنها یک احتمال از راه دور است

” همانطور که در تصریح شده‌است.

برقکار شبانه روزی محدوده قلهک

همه باید از رسانایی بالا و سخت کشیده‌شده تا ساخته شوند
ساخت، علامت‌گذاری و آرایش سیم‌های رابط، اتصالات و سیم‌کشی کمکی باید به

الکتریکی محدوده قلهک

خارجی برای اتصال به باید کاملا عایق شوند و طوری ترتیب داده شوند که مانع دسترسی به تجهیزات دیگر نشوند.

تمامی رساناهای خنثی باید قسمت‌هایی از سطح مقطع داشته باشند

برقکار محدوده قلهک

که کم‌تر از رساناهای فاز مربوطه باشند و باید با رنگ سیاه یا با حرف اولیه متمایز شوند.

هر زمان که یک بخش عمودی از شامل بیش از یک مدار خروجی، است

که مدار خروجی متصل خواهد شد و باید به گونه‌ای ترتیب داده شود

که یک مدار کوتاه داخلی نباید تحت شرایط عملیاتی نرمال انتظار رود.

برقکار سیار محدوده قلهک

برقکار محدوده سوهانک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده سوهانک

خدمات برقی محدوده سوهانک

کابل‌های اضافی برای مدارهای کمکی باید در داخل بخش‌های کابل یا به روش‌های خاص کابلی اجرا شوند

تا حفاظت کافی در برابر آسیب مکانیکی را فراهم آورند.

آن‌ها همچنین در طول اجرای آن‌ها به طور منظم در حرکت هستند و قابل‌شناسایی نیستند.

برقکار محدوده سوهانک

از قسمت ثابت به قسمت متحرک مانند در ، باید توسط یک لوله انعطاف‌پذیر ضمیمه شود.

اگر دستگاه با ولتاژ بیش از حد ولتاژ اضافی به در، در و غیره متصل شود،

پیوستگی مدارهای محافظ مطابق با بند (بند)تضمین خواهد شد.

تعمیرکار برق محدوده سوهانک

این اتصالات در سیم‌کشی مدار کمکی مجاز نیستند.

پایانه‌های زنده می‌توانند به طور مناسب تحت پوشش قرار بگیرند یا پوشش داده شوند.

یک اتصال ارت پیوسته از درجه‌بندی مناسب که کم‌تر از آنچه در نشان‌داده شده‌است،

برقکار محدوده سوهانک

در قسمت عقب، قسمت پایین در طول طول صفحه دستگاه مرکزی،

اتصال چارچوب همه بخش‌های پیمانه‌ای، ثابت خواهد شد.

یک ترمینال باید در پایین بخشی از مناسب برای اتصال نوار مسی ۲۵ تهیه شود.

خدمات برقکاری محدوده سوهانک

اگر در غیر این صورت، مدارشکن ها (شامل هیات کریکت افغانستان،

(از جمله )، و سوئیچ‌های اتوماتیک تبدیل باید با الزامات مشخص‌شده باشند.

باید ظرفیت شکست در برابر سطح نقص بالقوه در صفحه مرکزی مرکزی را داشته باشند.

برقکار شبانه روزی محدوده سوهانک

از دستگاه‌های اندازه‌گیری باید بیرون آورده شود

و در نوع تایید شده حمل و نقل ریلی یا تغذیه از طریق بلوک‌ها،

در داخل محفظه‌های جداگانه در دسترس از جبهه قرار داده شود.

دو شاخه تست باید در هر نقطه پایانی برای اندازه‌گیری ولتاژ و / یا جریان‌های موجود در آن مدار اندازه‌گیری خاص توسط ابزارهای آزمایش خارجی ارایه شود.

ابزار، کنتورها و رله‌ها باید از الگوی فلاش خارج شوند،

با سیاه که در جلوی قرار گرفته‌اند.

تمام ترمینال‌ها باید به طور مناسب عایق شوند و مدارهای بالقوه باید به طور مناسبی با استفاده از فیوز ترکیب شوند.

الکتریکی محدوده سوهانک

ابزار از نوع پیشرفته فنر و یا سیم‌پیچ با نوع مبدل با قطر ۱۰۰ میلی متر، صفحه ۲۴۰ و تنظیم صفر خارجی باشد. ادغام کنتورها به داده خواهد شد. کلاس دقت برای ابزار نشان دادن

ابزار و “۲” برای ادغام کنتورها، یا بهتر است. سوییچ‌های انتخاب‌کننده به گونه‌ای ارایه می‌شوند

که بتواند ولتاژ بین فاز و فاز و بین فاز و خنثی را بخواند و می‌تواند همه جریان‌های فازی و خنثی را بخواند.

برقکار سیار محدوده سوهانک

برقکار محدوده خیابان دولت | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده خیابان دولت

خدمات برقی محدوده خیابان دولت

جداسازی الکتریکی مورد نیاز برای مدارها با تجهیزات ولتاژ پایین،

یا مورد نیاز برای حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم، باید با ولتاژ تست ۵۰۰ وات مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرد.
برای یک دقیقه. ارزش مقاومت عایق‌بندی کم‌تر از مقداری است که

تعمیرکار برق محدوده خیابان دولت

موانع موجود در حین تدارک برای تامین حفاظت
در برابر تماس مستقیم باید برای رعایت موارد ذیل مورد آزمایش قرار گیرد.

خدمات برقکاری محدوده خیابان دولت

تست قطبش را باید برای تمام فیوزها، دستگاه‌های کنترل قطب،
مرکز تماس با سر نیزه و لامپ آزمایش که در آن منبع اصلی در دسترس است
و یا با استفاده از یک تستر که در آن عرضه اصلی موجود نیست، انجام شود.
برای این منظور استفاده نخواهند شد.

برقکار شبانه روزی محدوده خیابان دولت

یک تست باید برای تایید اثربخشی توسط یک حلقه کننده حلقه زمین انجام شود.
مقدار امپدانس برای هر حلقه نباید از نیاز به آن تجاوز کند.
واحد شارژ باتری شامل بورد مدار چاپی باید قبل از تحویل بر روی سایت طبق کتابچه راهنمای تولید کننده، مونتاژ و تست شود. تحویل اسب به سایت باید با گواهی آزمون کارخانه اصلی همراه باشد.

برقکار محدوده خیابان دولت

یک بیانیه یا گواهی باید توسط شارژر و تولید کننده

مجموعه باتری برای اثبات امید به زندگی واحد تامین برق تولید شود.

پیمان‌کار باید مسیول ضمانت، تعمیر و نگهداری شارژ هر شارژر معیوب و مجموعه باتری در طول یک دوره یک ساله از تاریخ پذیرش توسط معمار باشد.

الکتریکی محدوده خیابان دولت

هر یک از مدارشکن می‌تواند برای عملکرد مناسب و رضایت‌بخش مورد آزمایش قرار گیرد.

این تست با اعمال ولتاژ a.c. که از ۵۰وات فراتر نمی‌رود انجام می‌شود.

متر در سرتاسر پایانه‌های خنثی و زمین.

برقکار محدوده خیابان دولت

متناوبا، تست‌ها ممکن است

مطابق با روش‌های استاندارد توصیه‌شده توسط سازنده دستگاه اجرا شوند.

برقکار سیار محدوده خیابان دولت

هر سیستم حفاظت از برق مطابق بامورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
آزمایش بر روی تجهیزات الکتریکی و لوازم مورد نیاز در قرارداد نصب الکتریکی،

به عنوان مثال از دستگاه مرکزی، ژنراتور، ژنراتور، پمپ،

فن‌های اگزوز و غیره باید مطابق با روش‌های توصیه‌شده توسط کارخانه انجام شود

برقکار محدوده سعدآباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده سعدآباد

خدمات برقی محدوده سعدآباد

خشک‌کن دست باید مطابق با یا استانداردهای معادل باشد. خشک‌کن دست باید از نوع نصب دیوار طراحی شود.خشک‌کن دست باید با یک لوله باریک هسته و سیم انعطاف‌پذیر حدودا ۱ متر در طول فراهم شود.

تعمیرکار برق محدوده سعدآباد

پوشش جلویی باید برابر با نیروی ایستا کم‌تر ازبرای یک دقیقه و تاثیر کم‌تر از ۶.۸ برای یک دقیقه باشد. ضریب توان گرم‌کن نباید کم‌تر از ۲ کیلو وات باشد.

خدمات برقکاری محدوده سعدآباد

پوشش جلویی را می توان از یک فلز در حال توسعه کامل تولید کرد

یا یک پلاستیک شدید با قدرت بالا را تایید کرد.
ضخامت پوشش جلویی کم‌تر از ۳ میلی متر نیست.

روش شروع برای خشک‌کن دست باید یکی از موارد زیر باشد که در مشخصات خاص مشخص‌شده:
سوئیچ فشار خازنی،دکمه فشار فلزی عایق، یادستگاه سنجش اتوماتیک
پوشش فلزی باید با مینای چینی مقاوم در برابر اسید یا معادل تمام شود.

برقکار شبانه روزی محدوده سعدآباد

پوشش جلویی باید محکم به پایه محصول توسط رئیس و یا پیچ‌های نوع مشابه بسته شود.
پایه باید طوری طراحی شود که با حداقل سه پیچ در حال نصب به دیوار وصل شود. ورودی هوا باید در پایین باشد و توسط توری محافظ به اندازه مناسب محافظت شود.

برقکار محدوده سعدآباد

خروجی هوا به طور مشابه توسط پره‌ها فلز در داخل نازل مورد محافظت قرار خواهد گرفت. کلیه قطعات فلزی باید از مواد مقاوم در برابر خوردگی مانند فولاد ضد زنگ یا معادل ساخته شوند.
خشک‌کن دست برای عقب و ورودی کابل با یک عایق دار مناسب است.
خشک‌کن دست باید با حفاظت بیش از حد الکتریکی داخلی برای موتور پنکه و حفاظت حرارتی برای واحد گرم‌کن تکمیل شود. (چپ)خشک‌کن دست باید با نماد برای ساخت یا ضد آب علامت‌گذاری شود.

الکتریکی محدوده سعدآباد

صورت باید به شکل مشخص در مشخصات خاص مشخص یا مربع باشد
برای ۲۴ ساعت صورت، قطر اسمی ساعت اسمی باید بین ۳۰۰ میلی متر و ۳۵۰ میلی متر باشد.

برقکار محدوده سعدآباد

برای ساعت چهار صورت مربع، طول کناری اسمی ساعت اسمی باید بین ۳۰۰ میلی متر و ۳۵۰ میلی متر باشد. د)ساعت باید طراحی نصب‌شده روی دیوار باشد و عاری از هرگونه برآمدگی در سطح پشت باشد.

برقکار سیار محدوده سعدآباد

برقکار محدوده دیباجی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده دیباجی

تکنسین برق ساختمان دیباجی

پنکه برای رنگ نور استاندارد تایید شده توسط معمار تمام می‌شود.
ساختار پنکه باید طوری طراحی شود
که کاربر نهایی به هیچ ابزاری برای مونتاژ / باز کردن محافظ و تیغه پنکه برای تمیز کردن نیاز ندارد.
پنکه باید تابع تست عملکرد باشد که کم‌تر از ۷۲ ساعت کار مداوم انجام می‌شود
و هیچ شرایط غیر عادی مثل داغ کردن دما، عدم توانایی در نوسان کردن
و … در طول دوره آزمایش نشان داده می‌شود.

الکتریکی دیباجی

طراحی و ساخت پنکه باید مطابق با الزامات یا استانداردهای معادل، تولید و تست شود. ب)همه اجزای الکتریکی، قطعات و لوازم جانبی باید مطابق با استانداردهای مربوط به یا استانداردهای معادل باشند. پنکه باید با هسته و سیم انعطاف‌پذیر حدودا ۲ متر در طول نصب شود. د)ضریب توان پنکه کوچک‌تر از ۰.۸. است.

برقکار سیار محدوده دیباجی

پروانه، مجرای پنکه، مسدود کننده‌های خروجی و مونتاژ سرعت باید از مواد پلاستیکی ضد حریق با کیفیت بالا ساخته شوند. سیم‌پیچ موتور باید عایق‌بندی داشته باشد و توسط یک برش حرارتی محافظت شود. موتور پنکه باید کاملا در پوشش آلیاژ آلومینیوم محصور باشد.
موتور باید به ، آغشته به نفت و باشد.

برقکار محدوده دیباجی

پنکه سقفی باید از یک دستگاه شاتر بار الکتریکی که به صورت الکتریکی عمل می‌کند، تشکیل شود. قسمت داخلی و بیرونی صفحه مشبک / پنجره مشبک باید واشر لاستیکی داشته باشند.
(به عنوان مثال، پروانه پنکه سقفی باید به طور کامل متعادل شود
تا از ارتعاش در حین عملیات جلوگیری شود.

برقکار محدوده دیباجی

پنکه اگزوز برای مونتاژ و پیاده کردن آسان برای تسهیل سرویس‌دهی و تعمیر و نگهداری طراحی خواهد شد.

تعمیرکار برق ساختمان دیباجی

پنکه برای عملکرد پیوسته تحت دمای محیط تا ۵۰ درجه سانتی گراد مجاز خواهد بود.
موتور باید عایق‌بندی را در ا استانداردهای معادل داشته باشد.

برقکار محدوده دیباجی

عامل قدرت موتور پنکه نباید کم‌تر از ۰.۸۵ در شرایط عملیاتی باشد. پنکه باید با هسته و سیم انعطاف‌پذیر حدودا ۲ متر در طول نصب شود.

خدمات برقی محدوده دیباجی

پروانه فن بر روی همان شفت نصب خواهد شد و موتور محرک و ساخته‌شده از اندازه‌های سنگین فولادی فشرده دارای آلیاژ آلومینیوم، به طور کامل بعد از مونتاژ متعادل می‌شوند.
موتور باید از نوع قفس سنجابی، با شروع و راه‌اندازی خازن و از یک ساختار کاملا محصور با آب‌بندی گرد و غبار باشد.

برقکار شبانه روزی محدوده دیباجی

برقکار محدوده ولنجک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده ولنجک

خدمات برقی محدوده ولنجک

بلوک پایانه پلاستیکی و خازن در یک قطعه اتصال فلزی آهنی که بین پنکه و مونتاژ میله‌ای قرار دارد نصب خواهد شد.
از سیم‌پیچ‌های استاتور متصل به بلوک پایانه متصل خواهد شد. یک ترمینال ،

متشکل از یک پیچ و واشر سر سیلندر،

باید بر روی قطعه اتصال ارایه شود. تمام قسمت‌های فلزی پنکه باید به پایانه متصل شوند.
قسمت زیرین قطعه اتصال باید بر روی شفت موتور خراب شود.

تعمیرکار برق محدوده ولنجک

قطعه اتصال بر روی شانه که بر روی شفت موتور شکل می‌گیرد تنگ می‌شود.

پس از آن یک مهره قفل شش‌ضلعی ۴ با چفت قفل زیر در زیر باید نصب شود

و در موقعیت همانطور که در استاندارد نشان‌داده شده‌است، سفت و سفت شود.

برقکار محدوده ولنجک

قطعه اتصال باید با دو فولاد سخت شده توسط دو محکم شده محکم شود.

این پیچ‌ها با فرورفتگی سطحی در شفت پس از آنکه قطعه اتصال برای اطمینان از قفل کردن مثبت سفت شده‌است، درگیر خواهد شد.

خدمات برقکاری محدوده ولنجک

مونتاژ شامل یک میله میله‌ای فولادی با و سخت لاستیک برای تعلیق پنکه است

که به طور کلی در استاندارد نشان‌داده شده‌است

میله پایین باید به طول ۲۰۰ میلی متر، ۳۰۰ میلی متر، ۶۰۰ میلی متر، ۷۵۰ میلی متر، ۹۰۰ ۱۲۰۰ همانطور که در مشخصات خاص مشخص شده‌است، تامین شود.

برقکار شبانه روزی محدوده ولنجک

کابل از این بلندی که مطابق با میله پایین است تامین خواهد شد.

با استفاده از لوله فولادی تا و یا استانداردهای معادل، با داشتن قطر خارجی حدود ۲۱ میلی متر،

با حداقل ضخامت دیواره کم‌تر از ۳ میلی متر که در جدول ۵ از مشخص شده‌است.

این قسمت باید به دقت در یک انتها قرار داده شود و باید به قسمت بالایی از قسمت اتصال فن متصل گردد (مسکن خازن)که از آن با حداقل ۲ میلی متر ساخته خواهد شد.

حداقل ضخامت دیوار بخش ، که از قطر کوچک نخ تا قطر داخلی لوله اندازه‌گیری می‌شود، کم‌تر از ۱.۸ میلی متر نخواهد بود.

الکتریکی محدوده ولنجک

میله پایین (میله‌ای)باید توسط دو مهره قفل فولادی دو شش‌ضلعی و دارای حداقل ضخامت ۶ قفل شود

و بر روی سطح ماشین کاری بالای قطعه اتصال بادبزن سفت شود.

میله پایین نیز باید به وسیله اتصال فن اتصال با استفاده از یک میله فولادی که کم‌تر از ۵ میلی متر است

متصل شود، که از هر دو میله متصل به پنکه عبور می‌کند.

برقکار سیار محدوده ولنجک

برقکار محدوده اوین | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده اوین

خدمات برقی محدوده اوین

لومینر های اضطراری باید از نوع نگهداری شوند.

تحت تامین نرمال، یک واحد باتری – فلز ترکیب‌شده ۶۱۴۳۶ و ۶۱۹۵۱ – ۲ که در آن قابل‌اجرا خواهد بود

برای حفظ قدرت به صورت نیاز و لامپ باید توسط منبع تغذیه از طریق یک مدار جداگانه راه‌اندازی شود.

هنگامی که یک شکست تامین برق رخ می‌دهد،

برقکار محدوده اوین

واحد به طور آنی به عملیات سوییچ خواهد کرد. به محض بازگشت تامین برق،

لامپ باید دوباره به عملیات تامین برق وصل شود و باتری‌ها دوباره شارژ شوند. کل عملیات به طور خودکار انجام خواهد شد.

تعمیرکار برق محدوده اوین

باتری باید قادر به انجام عملیات مداوم در دمای دیواره سلولی ۶۰ درجه سانتیگراد باشد.

باتری باید ظرفیت کافی برای حفظ خروجی لامپ فلورسنت بر روی نارسایی تامین برق را داشته باشد،

همانطور که در زیر برای یک دوره ۲ ساعته مشخص شده‌است. طول عمر سلول‌های باتری کم‌تر از ۴ سال است.

سیستم شارژ قادر به شارژ مجدد باتری به ظرفیت کامل در ۲۴ ساعت پس از تخلیه کلی باتری است. امکانات باید برای جلوگیری از شارژ باتری از شارژ مجدد فراهم شود.

خدمات برقکاری محدوده اوین

مدار نصب باید طوری طراحی شود

که یک سوئیچ روشن را می توان برای کنترل نور در موقعیت روشن یا خاموش تحت عمل برق تغذیه برق نصب کرد. ب

ه محض شکست تامین برق، لامپ باید بدون توجه به این که آیا سوئیچ روشن در موقعیت روشن یا خاموش است، تحت قدرت باتری روشن شود.

برقکار شبانه روزی محدوده اوین

ستون فقرات پایه ماده مناسب باید از ورقه فولادی ساخته شود

تا یک محفظه کامل تشکیل داده شود، و در مینای سفید به پایان برسد.

نیتروبنزن برای لوله، زنجیر و یا جعبه مجرایی که در مراکز تعلیق معمولی نصب می‌شود، مناسب است.

برقکار محدوده اوین

ورودی اصلی برق نیز باید در وسط تیغ‌ها و یا با یک ضربه در هر بشقاب انتهایی فراهم شود.

د: یک بلوک پایانه متصل شده با فیوزها از درجه‌بندی مناسب باید به طور جداگانه برای شارژر آیفون و هم برای مدار نگهداری شده فراهم شود.

باید با یک دیفیوزر شفاف فراهم شود.

الکتریکی محدوده اوین

باید از نوع بالا نصب‌شده و مناسب برای استفاده در حمام باشد.

در یک مجموعه کامل شامل بدنه، دیفیوزر، سرپوش گذاری،

لوازم کنترل، ، سوکت ریش‌تراش، لامپ فلورسنت، نصب لوازم جانبی، و غیره فراهم خواهد شد.

برقکار سیار محدوده اوین