برقکار آرارات | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار آرارات

برقکار آرارات

برقکار آرارات

همانطور که اشاره کردیم سیم کشی تابلو برق بایستی توسط یک برقکار ماهر انجام شود

برای این کار از لوله هایی که سیم ها از آن عبور می کنند استفاده خواهد شد

خدمات برقکار آرارات

در صورتی که سیم به درستی از لوله عبور کند مراحل اولیه و اصلی این کار یعنی نصب و سیم کشی تابلو برق انجام شده

و در مرحله بعد بایستی شکل سیم کشی یعنی روکار و یا توکار بودن آن را انتخاب و انجام دهد

یکی دیگر از از عمده فعالیت هایی که برقکار در طی روز با آن دست و پنجه نرم می کند فعالیت های

مربوط به تجهیزات الکتریکی از جمله نصب کلید پریز تعمیر کلید برق نصب و راه اندازی تابلو توزیع برق نصب هرگونه

چراغ روشنایی لوستر حالا ممکن است دارای انواع و شکل های گوناگون می باشند مثل دو شاخه

یا چند شاخه نصب هالوژن و نور مخفی نصب دیوارکوب و هر گونه سیستم روشنایی دیگری.

برقکار ونک

تعمیر نگهداری موتور الکتریکی در عین حال کند نیاز به دقت بالایی دارد از پرهزینه ترین موارد در صنعت ها

به شمار می آید برای سیم کشی دستگاه های حفاظتی ابتدا باید اطلاعات مربوط به آن برند را دقیق

تعمیرکار برق آرارت

و درست بررسی و تحلیل نمود از دستور حفاظتی برای محافظت از اشخاص در مقابل جریان بالای برق

استفاده می شود به همین علت تفکیک نمودن منبع تغذیه از مدار و در عین حال مراقبت از اشخاص

در برابر جریان افزایشی برق از آسیب رسیدن در مقابل برق گرفتگی و یا آتش سوزی محافظت خواهد نمود.

برقکار توانیر 

یک برقکار کار بلد بایستی تجهیزات حفاظتی اش از قبیل دستکش و کلاه ایمنی

لباس مناسب و استاندارد برای محافظت از از جسم خود استفاده کند

که در نتیجه باعث افزایش ایمنی در روند کاری خودش خواهد شد به همین علت برقکاری ساختمان

از فعالیت های پرخطر و دشوار به حساب می آید توصیه می شود افرادی که علاقه زیادی رشته های

فنی و حرفه ای دارند بتوانند تشخیص علاقه مهارت و دانش را در این زمینه به خوبی انجام دهند.

برقکار احتشامیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار احتشامیه

 

برقکار احتشامیه

برقکار احتشامیه

جداسازي

ماده۳ـ به منظور ايمن کردن محيط کار بايد قبل از شروع کار، عمليات جداسازي

انجام گيرد.

تبصره۱ـ عمليات جداسازي شامل جداسازي از منابع انرژي الکتريکي و مکانيکي

ميباشد و جداسازي الکتريکي بايد قبل از جداسازي مکانيکي انجام شود.

برقکار پاسداران  

تبصره۲ـ بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهاي مربوط به قفل هاي ايمني نصب شده،

خدمات برقکاری احتشامیه

ضامنهاي ايمني، فيوزهاي برداشته شده و ساير ابزارها که مربوط به نقاط جدا سازي

تضمين هستند، بايد در يک مجموعه کنار پرونده ضمانتنامه صادر شده قرار داده شود و

در دسترس نيز نباشند.

ماده۴ـ عمليات جداسازي از منابع انرژي الکتريکي بايد طبق شرايط زيرانجام شود:

الف: بايد از سکسيونر استفاده شود.

عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي بايد به صورت زير

انجام شود:

الف: از آنجا که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي، از

مسدودکننده ها استفاده ميشود، بايد بازرسي دقيق به عمل آيد تا مسدودکننده ها کاملاً

باز باشند و عمل تخليه به طور کامل انجام شود.

برقکار قلهک  

ب: پس از حصول اطمينان از باز بودن و تخليه کامل مسدودکنندههايي که براي

انجام عمليات بدون انرژي کردن مکانيکي مورد استفاده قرارميگيرند، بايد محور

عمل کننده آن ها به وسيله قفل ها يا ضامن هاي ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب،

تعمیرکار برق احتشامیه

قفل شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها به طور مکانيکي جلوگيري به عمل آيد.

ج: در صورت درخواست و هماهنگي مجري انجام كار، فشار گاز، مايعات، بخارها تا

حد فشار جو به صورتي که به عملکرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجري

انجام كار تخليه شود.

د: در صورت درخواست و هماهنگي مجري انجام كار، مايعات و گازهاي خطرناك با

پيش بيني هاي لازم در صورتي كه به عملكرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط

مجري انجام كار به نحو ايمن و كامل تخليه شود (دستگاه هاي گرم تا حد قابل قبول

براساس دستورالعمل سازنده خنك شوند).