نوشته‌ها

امداد برق شبانه روزی ستارخان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی ستارخان

 

امداد برق شبانه روزی ستارخان

امداد برق شبانه روزی ستارخان

برقکار ساختمان ستارخان

باید برای مدت حداقل دو سال (۲)یک ضمانت دوره مسئولیت موقتی را بر روی کار

و ساخت خود ارایه نماید. این شامل هر کار اصلاحی برای ایجاد زیرساخت الکتریکی موجود تا استاندارد مورد نیاز است.

سیستم‌هایو اجزای ضمانت‌نامه،

باید ضمانت محصول برای تعویض یا تعمیر سیستم‌ها یا مولفه‌ها از جمله کار را فراهم کند

که در برآورده کردن استانداردهای عملکرد مشخص با حداقل دوره ۲ (۲)شکست می‌خورند.

برقکار سیار ستارخان

ضمانت محصول یک ضمانت برای محصولات الکتریکی

برای تعویض یا تعمیر تجهیزات الکتریکی که توسط برق‌کار تامین می‌شود،

از جمله کار، که در برآورده کردن استانداردهای عملکرد مشخص‌شده

با حداقل یک دوره اعتبار ۵ (۵)سال، یک الزام اجباری است.

برقکار گیشا | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

در صورتی که محصول با آن‌هایی که در این سند وجود دارند مغایرت دارد،

قرار است این تناقض را سریعا به وزارت وارد کند.

خدمات برقکاری ستارخان

هرگونه فیلتر اضافی نصب‌شده در محوطه مجاز، نباید هیچ ضمانت موجود و معتبر را به خطر بیاندازد.

سوابق و نگهداری تمام رکوردها، ، نتایج تست، تضمین و مربوط به نصب و نگهداری کار انجام‌شده

توسط برق‌کار باید توسط برق‌کار برای حداقل دوره یک سال بعد از پایان دوره ضمانت و ضمانت نگهداری شود.

امداد برق شبانه روزی ستارخان

نسخه‌هایی از تمام ضمانت‌نامه، نتایج تست، تضمین و دیگر سوابق مربوط

به نصب یا نگهداری و ارتقا کار باید در عرض دو هفته تکمیل عملی به وزارت آموزش و پرورش داده شود.

مالکیت معنوی همه مطالب ارسالی، نقشه‌ها، ، سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به وزارت آموزش و پرورش

شرکت خدمات برق ساختمانی ستارخان

همه طرح‌ها، مشخصات و سایر اطلاعات، نمونه‌ها، مدل‌ها،

الگوها، و مواردی که توسط وزارت آموزش و یا توسط طراح و یا برق‌کار گذاشته می‌شوند، محرمانه تلقی می‌شوند.

طراح یا برق‌کار هر گونه اطلاعات مربوط به شخص ثالث را بدون رضایت کتبی وزارتخانه فاش نخواهد کرد.

امداد برق شبانه روزی ستارخان

باید دستورالعمل‌های ایمنی و دستورالعمل‌های عملیاتی را در نسخه‌های چاپی و الکترونیکی به مدرسه بفرستد

و آموزش اپراتور را در جایی که مورد نیاز وزارت آموزش و آموزش پرسنل است فراهم نماید.

آموزش باید دیرتر از یک هفته پس از تکمیل عملی قبل از تکمیل عملی انجام شود.

نصاب لوستر ستارخان

تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان با تعرفه مناسب در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل توسط تعمیرکار ماهر و مجرب

هوشمند سازی برق ساختمان و تعویض انواع کلید و پریز در محل