نوشته‌ها

امداد برق شبانه روزی کامرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی کامرانیه

برقکار ساختمان کامرانیه

به طور کلی، ترانسفورماتورها در مناطق روستایی با توجه به این اصل بدون تغییر بار و فیوز متصل به خطوط بالای سر هستند.
حفاظت از خط و وسایل سوئیچینگ همراه در پست‌های ایست از راه دور که شبکه توزیع بالای سر را تامین می‌کنند ، قرار دارند
اتصالبه حلقه اموی : خدمات اصلی حلقه – اصلی ایستگاه فرعی متصل به یک حلقه است

امداد برق کامرانیه

شرایط آب و هوایی مانند باد ممکن است باعث ایجاد سیم‌های بالای در سطح تماس و ایجاد فاز برای اتصال کوتاه به فاز شود.

خدمات برقکاری کامرانیه

از شبکه توزیع ولتاژ متوسط را ببینید. جریان خط از میان ایستگاه پست عبور می‌کند

که امکان تامین گاز به دو روش مختلف را می‌دهد

. با این ترتیب، کاربر از یک منبع برق قابل‌اعتماد مبتنی بر ام.وی شناور اضافی بهره می‌برد.

اتصال به وسیله دو کلید تخلیه بار مستقل ایجاد می‌شود،

که هر یک با یک سوییچ زمین برای زمین و ارت زیر زمینی مرتبط هستند.

امداد برق شبانه روزی کامرانیه

خدمات برق کشی ساختمان کامرانیه

این روش عمدتا برای شبکه‌های توزیع زیرزمینی ام.وی که در مناطق شهری یافت می‌شوند ، استفاده می‌شود. اتصال به دو کابل دوگانه ام.وی : خدمات موازی دو کابل‌های موازی موازی برای تامین ایستگاه فرعی به کار می‌روند.
۱

برقکار سیار کامرانیه

هر کابل با استفاده از یک سوئیچ پر بار به ایستگاه فرعی متصل می‌شود.).

همان طور که در مورد سرویس اصلی حلقه و حلقه اشاره شد،

به وسیله سوئیچ‌های مربوط به سوییچ تخلیه بار انجام می‌شود.

دو کلید تغییر بار درهم قفل شده‌اند، به این معنی که تنها یک سوییچ قطع بار در یک زمان بسته شده‌است.

این اصل امکان تامین ایستگاه فرعی توسط دو منبع مستقل را فراهم می‌کند

امداد برق شبانه روزی کامرانیه

نصاب لوستر کامرانیه

که افزونگی کامل را ارایه می‌دهند. در صورت فقدان عرضه، کلید قطع بار تامین نصب قبل از از دست دادن

تامین باید باز باشد و دومی باید بسته شود. این توالی می‌تواند به صورت دستی و یا به صورت خودکار انجام شود. این روش برای تامین تاسیسات بسیار حساس مثل بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین اغلب برای مناطق شهری پر جمعیت که توسط کابل‌های زیر زمینی تامین می‌شوند استفاده می‌شود.

شرکت خدمات برق ساختمان کامرانیه