نوشته‌ها

برقکار نوبنیاد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار نوبنیاد

برقکار نوبنیاد

برقکار نوبنیاد

الکتریکی محدوده نوبنیاد

فرم ثابت کنترل قانون کنترل قانون کنترل که به شکل داده می‌شود

با تعدادی از پارامترها برای تنظیم ،
قبل از اجرای قانون کنترل، یا بر روی خط.
یک مثال کلاسیک از قانون کنترل فرم ثابت پارامتری کنترل‌کننده صنعتی است؛
یک مثال دیگر یک قانون کنترل مبتنی بر شبکه عصبی

با تعداد زیادی از پارامترهای شبکه است که باید تنظیم شود.
برای ظرفیت بین دو هادی در مجاورت یکدیگر طراحی شده‌اند.
اندوکتانس پارازیتی به طور کلی نامطلوب است و برای اندوکتانس در ارتباط با یک هادی،
یا مسیر جریان در یک هادی، طراحی نشده است.
راکتانس پارازیتی به طور کلی نامطلوب بوده
و برای راکتانس با یک یا چند هادی دیگر در یک مدار، طراحی نشده است.
مقاومت انگلی به طور کلی نامطلوب و طراحی نشده
برای مقاومت در ارتباط با هادی، یا مسیر جریان در رسانا می‌باشد.

برقکار در نوبنیاد
تقریب نسبت به مشتق دوم دامنه موج تقریبا موج در جهت انتشار،
راه‌حل‌های تحلیلی ممکن را برای تیره‌ای ایجاد می‌کند.
فرمول‌بندی نوری که در آن تقریب بکار گرفته می‌شود.
اشعه ایکس در حال تکثیر است که تقریبا برابر با فاصله انتشار است.
معادله پرتو ایکس از معادلات دیفرانسیل

در فاصله انتشار برای مسیر انتشار پرتو نوری تقریبا موازی
با یک محور ثابت استفاده شده‌است.
معادله موج معادله موج اسکالر در تقریب را نشان می‌دهد.
ویژگی یک توالی دوتایی که مشخص می‌کند
که آیا تعداد ۱ اس در توالی یا زوج یا زوج است یا خیر.
یک بیت اضافی که در یک توالی دوتایی شامل می‌شود
تا تعداد کل ۱ اس (شامل خودش)هم عجیب و یا حتی عجیب باشد.
برای مثال، برای ردیف دوتایی بعدی، یک بیت زوجیت (۱)= ۱ را وارد می‌کند
تا تعداد کل ۱ فرد را تشکیل دهد؛ یک بیت (حتی)= ۰ برای ایجاد این عدد اضافه خواهد شد.

برقکار شبانه روزی محدوده نوبنیاد

برقکار محدوده نوبنیاد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده نوبنیاد

خدمات برقی محدوده نوبنیاد

باید با تمام دسته‌های عملیاتی، و غیره تکمیل شود و برای شارژ نرمال، بسته شدن،

باز کردن، و یا خارج کردن عملیات همه مدارشکن ها مورد نیاز باشد

و باید به درستی با قلاب‌های برنجی در داخل اتاق سوییچ اصلی که در آن نصب می‌شود نصب شود.

تعمیرکار برق محدوده نوبنیاد

باید با دو تشک لاستیکی از سطح شیاردار که منطبق با است فراهم شود

که در مقابل و پشت “قرار داده می‌شود.

روکش لاستیک باید ورقه‌های متوالی حداقل ضخامت ۱۰ باشد،

برقکار محدوده نوبنیاد

که هر یک از طول یک‌سان به اندازه و حداقل عرض کم‌تر از ۱۰۰۰ میلی متر یا عرض فضای بین جلو یا عقب به دیوار مجاور باشد.

باید با یک مجموعه کامل از فیوزها برابر با تعداد برای هر درجه فیوز در همه سوئیچ روشن و سوئیچ روشن و در موقعیت مناسب در دسترس روی بورد چوبی (ها)در اصلی مربوطه فراهم شود.

خدمات برقکاری محدوده نوبنیاد

برای هر یک از یک نمودار برنامه‌ریزی شماتیک در یک موقعیت مشخص در مجاورت با ارایه خواهد شد.

در صورتی که بیش از یک مدار جریان هوای ورودی با امکانات متصل شده داشته باشد،

دستورالعمل عملیاتی کوتاهی که تمام مراحل کلیدزنی مربوطه را شرح می‌دهد و برای راه‌اندازی / لغو بخشی یا کل نیز باید به روش مشابهی به نمودار کلی ارایه شود.

برقکار شبانه روزی محدوده نوبنیاد

تمام آزمایش‌ها را باید مشاهده کرد و برای رضایت معمار اجرا کرد و تمام نتایج تست باید در به معمار برای اهداف ثبت تحویل داده شود.

الکتریکی محدوده نوبنیاد

در پایان دوره تعمیر و نگهداری،

یک گزارش بازرسی و تست باید در عرض دو هفته قبل از تکمیل دوره تعمیر به معمار ارائه شود.

این بازرسی بازرسی و آزمایش باید علاوه بر موارد مورد نیاز در بخش فرعی از این بخش نیز به وضوح موارد زیر را بیان می‌کند:

برقکار محدوده نوبنیاد

در شرایط خوبی عمل می‌کند.

کار انجام‌شده و هر گونه تنظیمات انجام‌شده در طول دوره تعمیر و نگهداری.

هر توصیه در مورد اصلاح و یا تصحیح مورد نیاز

برقکار سیار محدوده نوبنیاد

,