نوشته‌ها

برقکار محدوده محمودیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده محمودیه

برقکار محدوده محمودیه

برقکار محدوده محمودیه

 

برقکار محدوده محمودیه

پنکه سقفی یک پنکه سقفی و یا پنکه دوار سقف باید با استفاده از یک واحد اتصال ترکیبی با امکانات زمین اتصال و توسط یک سوییچ با نور آزمایشی برای هدف تعمیر و نگهداری کنترل شود.

در نصب مجرا، واحد اتصال ترکیبی باید مدور باشد و برای سوار شدن بر یک کانال مجرای مدور به مناسب باشد.

در تاسیسات سیم‌کشی سطح، جعبه اتصال ترکیبی باید مربع باشد، مناسب برای سوار شدن بر یک جعبه آرایش یا بسته پلاستیکی به باشد.

تعمیرکار برق محدوده محمودیه

هر پنکه سقفی باید از یک قلاب بزرگ که به طور ایمن به ساختار سقف ثابت مانده باشد به حالت تعلیق در آید.

هواداران روتاری باید مستقیما به ساختار سقف ثابت شوند.

خدمات برقکاری محدوده محمودیه

تنظیم کنندگان فن باید توسط یک سوئیچ یکدست با نور آزمایشی کنترل شوند و بر روی سطح دیوارها نصب شوند.

در یک نصب مجرای پنهان، تنظیم‌کننده

فن بر روی یک صفحه پشتی بر روی یک دیالوگ باکس ۳۵ قرار خواهد گرفت که در آن مجرا به پایان خواهد رسید.

امداد برق شبانه روزی محمودیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

صفحه پشتی باید از ورقه‌های فولادی گالوانیزه ۳ با ضخامت مناسب برای ورود کابل ساخته شود.

در نصب مجرا سطحی، تنظیم‌کننده فن بر روی یک جعبه ساخته مخصوص ساخته‌شده

از فولاد گالوانیزه ۱.۵ ساخته خواهد شد و دارای همان اندازه تنظیم‌کننده است.

کانال باید در این جعبه به خصوص نصب شود که از طریق آن کابل‌ها می‌توانند به تنظیم‌کننده بادبزن وارد شوند.

در نصب سیم‌کشی سطح، تنظیم‌کننده فن بر روی یک بلوک چوبی نصب خواهد شد.

شیار باید در سطح پشتی بلوک چوبی ایجاد شود تا برای کابل‌ها مناسب باشد،

و سوراخ‌ها باید برای اتصال کابل‌ها به تنظیم‌کننده فن از پشت به کار گرفته شوند.

الکتریکی محدوده محمودیه

عرضه به یک پنکه نصب‌شده بر روی دیوار باید با استفاده از یک واحد اتصال ترکیبی ۲ باشد

و باید توسط یک سوییچ ۵ کنترل شود.

پنکه نصب دیوار باید با استفاده از براکت متحرک نصب شود که با طرفداران عرضه می‌شود

یا بر پایه نصب یا ساخته‌شده از چوب درخت ساج و یا مواد دیگری که معمار آن را تایید می‌کند، قرار گیرد.

برقکار سیار محدوده محمودیه

تعمیرات کلی و جزئی برقکاری ساختمان های مسکونی، اداری ،تفریحی و… با قیمت مناسب.

اعزام سریع اکیپ برقکار به محل با سرعت عمل بالا و بصورت شبانه روزی.

رفع انواع اتصالی برق و عیب یابی اصولی آن.