نوشته‌ها

برقکار صادقیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۷۹۲

برقکار صادقیه

برقکار صادقیه

برقکار صادقیه

برقکار سیار محدوده صادقیه

 

هنگامی که گروه سوم نقره است،
دو رقم اول باید تا ۱ درصد افزایش یابد. مقدار مقاومت ۰.۴۵ ± ۱۰ درصد اهم است.
مقاومت‌هابه طور معمول مقادیر زیادی جریان را کنترل می‌کنند
و دارای بالاترین میزان قدرت هستند.
از این نوع با سیم‌پیچ یک سیم مقاومت در اطراف یک میله عایق ساخته می‌شوند
که معمولا از چینی ساخته می‌شوند.
سپس با یک ماده عایق‌بندی برای حفاظت فیزیکی و رسانش گرمایی پوشش داده می‌شوند.
هر دو انتهای سیم‌پیچ به ترمینال‌ها متصل می‌شوند،
که برای اتصال مقاومت به یک مدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مقاومت اتصال سیمی با ضربه، نوع خاصی از مقاومت ثابت است که می توان آن را تنظیم کرد.
این تنظیمات را می توان با حرکت دادن یک ضربه بار اسلاید یا با حرکت دادن

الکتریکی محدوده صادقیه
شیر به یک موقعیت افزایشی از پیش تعیین‌شده انجام داد. در حالی که شیر ممکن است
قابل تنظیم باشد، این تنظیمات معمولا در زمان نصب به یک مقدار خاص تنظیم می‌شوند
و سپس در خدمت به عنوان یک مقاومت ثابت عمل می‌کنند.
نوع دیگر مقاومت اتصال سیمی است که از سیم ساخته شده‌است، که در آن دقت بالا مورد نیاز است.
مقاومت‌های متغیر ساخته شده‌اند به طوری که مقدار مقاومتی را می توان به راحتی تغییر داد.
این تنظیم می‌تواند دستی یا خودکار باشد، و تنظیمات را می توان در حالی انجام داد
که سیستم متصل به آن در عمل است.
یک مقاومت متغیر یک مقاومت متغیر است که برای تغییر مقدار جریان جاری در یک مدار استفاده می‌شود.
یک متصل شده در یک سری با مقاومت معمولی در یک سری از مدار را نشان می‌دهد.

خدمات برقی محدوده صادقیه