نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان صادقیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان صادقیه

ادامه آموزش برق:
همه چیز به طور کامل تحت پوشش قرار خواهد گرفت.خدمات برق ساختمان صادقیه
مدارهای اضافی می‌توانند به گونه‌ای سیم‌کشی شده و در عین حال مدارهای موجود زنده بمانند.
هنگامی که در بسته باز است امکان تماس تصادفی با هر قسمت زنده وجود نخواهد داشت ،
در حالی که حامل فیوز و غیره در پایگاه‌های خود نصب شده‌اند و در حالی که هر مانع عایق‌بندی و غیره به درستی نصب شده‌اند.

اتصالات ثابت پایگاه‌های فیوز برای برآورده ساختن
حفاظت ازآی پی حتی زمانی که حامل‌های فیوز از پایگاه‌های خود برداشته شوند ،
غربال می‌شوند.خدمات برقی صادقیه

تعمیرات برق ساختمان صادقیه

و استارتر موتور باید مطابق با باشند.
هر یک از آن‌ها دارای دو نوع اتصال هوا با چهار قطب، سه قطب، دو قطب ، و یا واحد سطح منفرد به صورت مشخص‌شده خواهند بود.

موتور باید از نوع الکترومغناطیسی سه قطب باشد.
اگر در غیر این صورت مشخص نشده باشد ، هر شامل یک دستگاه منفرد،خدمات برقکاری صادقیه
یک دستگاه حفاظتی اضافه‌بار گرمایی، تماس‌های اصلی و کمکی، روشن / خاموش و نشانه‌ها خواهد بود.

هر دو تماس اصلی و کمکی باید به عنوان وظیفه بدون وقفه و قطعی رتبه‌بندی شوند. تماس اصلی یکباید نقره‌ای یا نقره‌ای باشد.

هر کدام یک مقوله کاربرد مناسب برای کاربرد خاص را دارند که در جدول ۱ از نشان‌داده شده‌است.خدمات برقی شبانه روزی صادقیه

تعمیرات برق ساختمان صادقیه

و استارتر هر یک قادر به ایجاد و شکستن جریان بدون شکست در شرایطی هستند ،تعمیرات برق شبانه روزی صادقیه
که در جدول وی ال ال و هشتم از برای موارد استفاده مورد نیاز و تعداد چرخه عملیاتی نشان‌داده‌شده.
باید الزامات مورد نیاز برای عملکرد تحت شرایط مدار کوتاه تصریح شده در را رعایت کنند.
نوع هماهنگی باید ” ۱ ” باشد مگر این که مشخص شود.تعمیرکار برق ساختمان صادقیه

تعمیرات برق ساختمان صادقیه

ولتاژ مدار کنترل مجاز یک باید مشابه مدار اصلی باشد؛ در غیر این صورت، بباشد.همانطور که مشخص شده‌است.
رله برای یک مبتدی باید از نوع حرارتی باشد مگر اینکه در غیر این صورت مشخص شود.
کلاس باید مطابق با طبقه‌بندی در جدولاشد.
رله باید در دمای هوای محیط ۴۰ درجه سانتی گراد عمل کند؛امداد برق شبانه روزی صادقیه
و محدوده تنظیم ۵۰ ٪ -۱۵۰ ٪ جریان عملیاتی را داشته باشد.