نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان شهرآرا | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهرآرا

ادامه آموزش برق:
هیات‌مدیره توزیع “ام سی بی”باید با یک جعبه آرایش، ، دو قطبی یا سه قطب ورودی – خدمات برق ساختمان شهرآرا
( سوئیچ ایزوله شده ) و ( سوئیچ ایزوله کننده ) که دارای نرخ کنونی کم‌تر از دستگاه حفاظتی جانبی تامین می‌باشد ،
فراهم شود. این کلید ورودی – الزامات مربوط به بخش فرعی سی۴. ۱ و سی۴. ۲ با استفاده از مقوله کاربرد “آ.سی” – ۲۲ آ.
با این حال، سوییچ – مقوله باید در صورت وجود هر یک از مدارهای خروجی که برای مدار موتور تغذیه می‌شوند ، ارایه شود.

باید برای سیم‌های اتصال ، از جمله ، فاز و رساناهای خنثی، در سراسر صفحه توزیع برای شناسایی مدار فراهم شود.
صفحه جلویی فلزی باید به داخل جعبه فلزی ریخته شود و مونتاژ مناسب برای سطح یا سرخی را تشکیل دهد ،
و باید با یک پوشش وابسته تامین شود تا تمام دسته‌های عملیاتی مدارشکن و سوئیچ ایزوله کننده را پنهان کند.
صفحه جلو باید با برچسب‌های رنگی فازی و چارت شناسایی مدار ، ضمیمه شود، خدمات برقی شهرآرا
و باید با استفاده از یک روش ساده برای صفحات تهیه شود.

 

تعمیرات برق ساختمان شهرآرا

هیات‌مدیره توزیع ام سی بی باید با پایانه‌های فازی، خنثی برای کابل‌های ورودی فراهم شود. خدمات برقکاری شهرآرا
یک ترمینال زمین خنثی و یک اتصال زمین برای هر خروجی و روش اضافی وجود خواهد داشت.
برای بیرون کردن سطح و یا نصب سطح به صورت مشخص، هیات‌مدیره توزیع ام سی بی مناسب خواهد بود.
فلاش نصب باید طوری تنظیم شود که مونتاژ با سطح دیواره خالی شود؛خدمات برقی شبانه روزی شهرآرا
و باعث ایجاد هیچ اثر مخالفی بر اتلاف حرارتی وسایل داخلی نشود.

تعمیرات برق ساختمان شهرآرا

بایداز کارتریج استفاده کنند. استفاده از فیوز نیمه سرپوشیده مجاز نخواهد بود.تعمیرات برق شبانه روزی شهرآرا

باید بامطابقت داشته باشد و باید از نوع تست شده باشد و دارای جریان اتصال کوتاه باشد
که کم‌تر از ۱۶.۵ کا آ باشد و ضریب توان بیش از ۰.۳ باشد.

مدارهای خروجی تکی، جریان‌های نامی را نباید از ۲۰۰آ فراتر ببرند.تعمیرکار برق ساختمان شهرآرا

تعمیرات برق ساختمان شهرآرا

باید کاملا محصور باشد، ساخته‌شده
از ورقه فولادی دارای ضخامت کم‌تر از ۱.۵ ام ام . پوشش جلویی باید متصل یا پیچ خورده باشد
و دسترسی به فیوز برای جایگزینی تنها بعد از باز کردن یا حذف پوشش امکان پذیر باشد.امداد برق شبانه روزی شهرآرا