نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان باغ فیض | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان باغ فیض

ادامه آموزش برق:
سیستم برای کار بر روی سیستم ۲۲۰ / ۳۸۰ وات ۳در سیستم ۵۰ هرتز طراحی خواهد شد
و بایدساخته شود. سیستم‌های ساخته‌شده به سایر استانداردها
( مانند انجمن تولید کنندگان برق ملی از ایالات‌متحده و UL را می توان قابل‌قبول دانست،خدمات برق ساختمان باغ فیض
به شرطی که استاندارد تولید پایین‌تر از استاندارد مربوطه نباشد و سیستم تمام الزامات این بخش را برآورده کند.
همه مواد، اجزا و لوازم جانبی ( مانند پیچ‌های، مفاصل، ضربه ، واحدهای فیدر، واحدهای و غیره )
برای باید از همان مبدا تولید باشند.
سیستم باید توسط آزمایشگاه‌های تست یا سازمان‌هایی که در قانون تمرین برای مقررات الکتریکی بیان شده‌اند ،
گواهی داده شود.
در مواردی که در آن تحت مجوز شرکت اصلی تولید می‌شوند، یک نامه توسط شرکت اصلی تولید خواهد شد،

خدمات برقی باغ فیض
تا تضمین کند محصولات تولید شده توسط مطابق با انواع محصولات استاندارد تست شده برابر خواهد بود.

تعمیرات برق ساختمان باغ فیض

سیستم باید از نوع کاملا محصور با نفوذ محافظت باشد،خدمات برقکاری باغ فیض

نه کم‌تر از آی پی ۵۴ برای پی‌ریزی داخلی در نواحی ، آی پی ۵۵ از ۶۰۵۲۹ برای نصب داخلی در نواحی و مکانیکی و آی پی ۶۶ of برای پی‌ریزی فضای باز. این فولاد باید ساخته شود تا بتواند باره‌ای سنگین مکانیکی را در تحمل کند .

بدنه باید در به رنگ خاکستری یا به نزدیک‌ترین رنگ سازنده تولید استاندارد به پایان برسد.خدمات برقی شبانه روزی باغ فیض
فواصل مجاور بدنه مورد ضرب قرار می‌گیرد و مفصل به طور مکانیکی و به طور الکتریکی پیوسته خواهد بود.

مقاومت مکانیکی اتصال کم‌تر از بدنه نخواهد بود.تعمیرات برق شبانه روزی باغ فیض

تعمیرات برق ساختمان باغ فیض

حلقه‌های رنگی نشان می‌دهند که آرایش o باید روی بدنه واحدهای پایانه و در هر محفظه فیزیکی رنگ شود. حذف پوشش برای امکانات دسترسی باید استفاده از ابزار را توجیه کند.

برای مدت طولانی، جابجایی فاز مطابق با توصیه سازنده ترکیب خواهد شد.تعمیرکار برق ساختمان باغ فیض
باید از غلاف محافظت شود تا یک فاصله ترخیص و که در بخش فرعی وات .۱.۲.۳ مشخص شده‌است

حفظ شود. ۵ مورد از با کسب مدرک ۳. مواد عایق باید مقاوم به حرارت،

، ضد -، الکتریکی قوی و مکانیکی برای تحمل تنش‌های موجود در شرایط عادی و کوتاه‌مدت باشند.امداد برق شبانه روزی باغ فیض