نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

ادامه آموزش برق:
محوطه یک تخته توزیع باید از ورقه فولادی ورق ، مقاوم به مقاوم در برابر خوردگی
و پودر اپوکسی که رنگ آن به رنگی که معمار آن را تایید می‌کند ، به پایان برسد ،
ساخته شود. در بالا و پایین فراهم خواهد شد.خدمات برق ساختمان سعادت آباد

ساخت سازه باید از طراحی مقاوم باشد که قادر به تحمل تنش‌های مکانیکی،
الکتریکی و حرارتی تحت همه شرایط کاری از جمله شرایط خطا باشد .خدمات برقی سعادت آباد
تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد
هیات‌مدیره توزیع باید شامل تمام اجزای ضروری و لوازم جانبی برای تشکیل یک مونتاژ کامل باشد.
مولفه‌ها و لوازم جانبی باید در موقعیت در صفحه توزیع ثابت باشد،
و به گونه‌ای مونتاژ شود که امکان حذف یا تعویض قطعات جز و انجام اتصال کابل از جلو فراهم گردد.خدمات برقکاری سعادت آباد
فضای کافی برای وجود دارد. ، یا فیوزها باید مرتب در یک ردیف و یا ردیف چیده شوند. همه مولفه‌ها کاملا از بین خواهند رفت.
فقط یا باید از صفحه پوشش قسمت پخش عبور کنند.

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

همه باید از مس به سختی کشیده‌شده تا حد مشخصی داشته باشند و شوند.
بی‌طرف باید نسبت به فاز کوچک‌تر باشد،خدمات برقی شبانه روزی سعادت آباد
و دارای تعداد کافی ترمینال برای تمامی مدارات خروجی از جمله راه‌های اضافی باشد.
هر صفحه توزیع باید با یک ترمینال اتصال خارجی تامین شود.
علاوه بر این ، یک اتصال چند پایانه باید در بورد توزیع برای اتصال رساناهای حفاظتی تمام مدارات خروجی
از جمله روش‌های اضافی ارایه شود.

هر دو ترمینال اتصال خارجی و اتصال چند ترمینالی برای هادی محافظ باید مطابق با الزامات مورد نیاز باشد.تعمیرات برق شبانه روزی سعادت آباد

تعمیرات برق ساختمان سعادت آباد

هر هیات توزیع باید با روش‌های اضافی برای توسعه آینده تامین شود.
برای تاسیسات جدید، تعداد راه‌های اضافی کم‌تر از ۲۰ ٪ از کل روش‌های ارسالی در بورد توزیع نخواهد بود.
هر روش اضافی باید با یک بشقاب ،تعمیرکار برق ساختمان سعادت آباد
مناسب قطع شود که قابل‌مقایسه با آن صفحه توزیع می‌باشد.
تمام قسمت‌های رسانای باید به درستی در مقابل تماس تصادفی با استفاده از موانع صلب،
افراز مواد عایق به گونه‌ای که تماس تصادفی را می توان در طول عملیات جایگزینی
اجزا یا اتصال کابل مهار کرد.امداد برق شبانه روزی سعادت آباد

تمام قسمت‌های سازه‌ای رسانا از تخته‌های پخش با الزامات مدار حفاظتی مطابقت دارند.