نوشته‌ها

امداد برق شبانه روزی گیشا | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی گیشا

امداد برق شبانه روزی گیشا

امداد برق شبانه روزی گیشا

 

امداد برق گیشا به عنوان تابعی از اعوجاج هارمونیکی: افزایش متر. فعلی. متر.
برای یک طراحی بار یک جریان بنیادی با توجه به افزایش تلفات ژول در نظر گرفته نشده و تاثیر پوست را در نظر نگرفته است.
(نقطه مرجع در نمودار ۱ برای است.

امداد برق شبانه روزی گیشا

مترتلفات جانی ناشی از موج هارمونیک باعث افزایش تلفات ژول در تمام رساناها می‌شود
که در آن‌ها جریان و افزایش دما در ترانسفورماتورها، ، کابل‌ها، و غیره وجود دارد.

برقکار ساختمان گیشا

ولتاژهای هارمونیک (ترتیب )که به ماشین‌های ناهمگام ارایه می‌شود
سبب شارش جریان در روتور با فرکانس‌های بالاتر از ۵۰ هرتز می‌شود که منشا تلفات اضافی هستند.
= ۱ %، ولتاژ اصلی)، = ۱ %، ۱۱ = ۱ %، ۱۳ = ۱ %، ۱۳ = ۱ %، ۱۳ = ۱ %، به عنوان مثال اعوجاج هارمونیکی کل برابر با ۱۰ %، منجر به تلفات اضافی ۶ % به علت اثر ژول و افزایش تلفات

امداد برق شبانه روزی گیشا

“آهن” ناشی از جریانات گردابی است.
ولتاژهای هارمونیک مسئول تلفات “آهن” ناشی از پسماند هستند.

برقکار سیار گیشا

عموما در نظر گرفته می‌شود که زیان‌ها به عنوان میدان افزایش می‌یابند
و تلفات هسته به صورت خطی با افزایش می‌یابد.
در ترانسفورماتورهای توزیع مطلوبیت، که در آن سطوح اعوجاج محدود هستند،

برقکار غرب تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تلفات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. در خازن‌های های هارمونیک اعمال‌شده
به خازن‌ها موجب ایجاد جریان جریان‌های متناسب با فرکانس هارمونیک‌ها می‌شود.
این جریانات باعث خسارت‌های اضافی می‌شوند.

خدمات برقکاری گیشا

مولدها که باره‌ای غیر خطی را تامین می‌کنند باید ناشی از تلفات اضافی ناشی از جریان‌های هارمونیکی باشند. میزان تقریبا ۱۰ % برای ژنراتور است که در آن بار کلی از ۳۰ % باره‌ای غیر خطی تشکیل می‌شود. بنابراین لازم است که ژنراتور، به منظور تامین نیروی فعال یک‌سان برای بار، به ژنراتور متصل شود.

امداد برق شبانه روزی گیشا

سیستم‌های قدرت جریان جاری توسط سیستم‌های کامپیوتری دارای ضریب کرست بالایی می‌باشند.

یک که به اندازه در نظر گرفته شود. متر. جریان ممکن است

قادر به تامین جریان پیک لازم نباشد و ممکن است سربار آن باشد.

منحنی ارایه‌شده در زیر مورد نیاز برای یک ترانسفورماتور تامین باره‌ای الکترونیکی را نشان می‌دهد.

شرکت خدمات برق ساختمان گیشا

بنابراین هادی خنثی باید متناسب با آن باشد. بنابراین جریان در خنثی ممکن است از جریان در هر فاز در نصب از جمله تعداد زیادی از دستگاه‌های تک فازی (تجهیزات ، روشنایی فلورسنت)تجاوز کند.

این مورد در ساختمان‌های اداری، مراکز کامپیوتر، مراکز داده اینترنتی،

مراکز خرید، مراکز خرید، مناطق روشنایی خرده‌فروشی، و غیره وجود ندارد.

با این حال، هنگام طراحی تاسیسات جدید یا w، دقت خاصی باید در هنگام طراحی مناطق مقطعی از رساناهای خنثی انجام شود.

نصاب لوستر گیشا

تعمیرات برق ساختمان توسط برقکار مجرب و متخصص رفع اختلال و اتصالی های برق

در تمام ایام هفته بصورت بیست و چهارساعته و سیار

نصب و جابجایی انواع کلید و پریز با سرعت عمل بالا.