نوشته‌ها

برقکار محدوده ولنجک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده ولنجک

خدمات برقی محدوده ولنجک

بلوک پایانه پلاستیکی و خازن در یک قطعه اتصال فلزی آهنی که بین پنکه و مونتاژ میله‌ای قرار دارد نصب خواهد شد.
از سیم‌پیچ‌های استاتور متصل به بلوک پایانه متصل خواهد شد. یک ترمینال ،

متشکل از یک پیچ و واشر سر سیلندر،

باید بر روی قطعه اتصال ارایه شود. تمام قسمت‌های فلزی پنکه باید به پایانه متصل شوند.
قسمت زیرین قطعه اتصال باید بر روی شفت موتور خراب شود.

تعمیرکار برق محدوده ولنجک

قطعه اتصال بر روی شانه که بر روی شفت موتور شکل می‌گیرد تنگ می‌شود.

پس از آن یک مهره قفل شش‌ضلعی ۴ با چفت قفل زیر در زیر باید نصب شود

و در موقعیت همانطور که در استاندارد نشان‌داده شده‌است، سفت و سفت شود.

برقکار محدوده ولنجک

قطعه اتصال باید با دو فولاد سخت شده توسط دو محکم شده محکم شود.

این پیچ‌ها با فرورفتگی سطحی در شفت پس از آنکه قطعه اتصال برای اطمینان از قفل کردن مثبت سفت شده‌است، درگیر خواهد شد.

خدمات برقکاری محدوده ولنجک

مونتاژ شامل یک میله میله‌ای فولادی با و سخت لاستیک برای تعلیق پنکه است

که به طور کلی در استاندارد نشان‌داده شده‌است

میله پایین باید به طول ۲۰۰ میلی متر، ۳۰۰ میلی متر، ۶۰۰ میلی متر، ۷۵۰ میلی متر، ۹۰۰ ۱۲۰۰ همانطور که در مشخصات خاص مشخص شده‌است، تامین شود.

برقکار شبانه روزی محدوده ولنجک

کابل از این بلندی که مطابق با میله پایین است تامین خواهد شد.

با استفاده از لوله فولادی تا و یا استانداردهای معادل، با داشتن قطر خارجی حدود ۲۱ میلی متر،

با حداقل ضخامت دیواره کم‌تر از ۳ میلی متر که در جدول ۵ از مشخص شده‌است.

این قسمت باید به دقت در یک انتها قرار داده شود و باید به قسمت بالایی از قسمت اتصال فن متصل گردد (مسکن خازن)که از آن با حداقل ۲ میلی متر ساخته خواهد شد.

حداقل ضخامت دیوار بخش ، که از قطر کوچک نخ تا قطر داخلی لوله اندازه‌گیری می‌شود، کم‌تر از ۱.۸ میلی متر نخواهد بود.

الکتریکی محدوده ولنجک

میله پایین (میله‌ای)باید توسط دو مهره قفل فولادی دو شش‌ضلعی و دارای حداقل ضخامت ۶ قفل شود

و بر روی سطح ماشین کاری بالای قطعه اتصال بادبزن سفت شود.

میله پایین نیز باید به وسیله اتصال فن اتصال با استفاده از یک میله فولادی که کم‌تر از ۵ میلی متر است

متصل شود، که از هر دو میله متصل به پنکه عبور می‌کند.

برقکار سیار محدوده ولنجک