نوشته‌ها

برقکار محدوده باغ فردوس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده باغ فردوس

برقکار محدوده باغ فردوس

برقکار محدوده باغ فردوس

برقکار محدوده باغ فردوس

تخته توزیع باید با یک سوییچ ایزوله شده با شکل بسته در اختیار قرار داده شود که دارای نرخ کنونی کم‌تر از دستگاه حفاظتی جانبی تامین باشد.

صفحه توزیع باید با دو قطب – قطب عمودی و مس خنثی در درجه بالاتر از مقدار حداکثر ۲۵۰ آ در نظر گرفته شود. پیکربندی ،

پشتیبانی و باید برای یک جریان مقاومت کوتاه‌مدت مطابق با در ولتاژ کم‌تر از مورد آزمایش قرار گیرد.

خدمات برقکاری محدوده باغ فردوس

محوطه یک تخته توزیع مسلم باید از ورقه فلزی ساخته شود که دارای ضخامت کم‌تر از ۱.۲ میلی متر است

و برای کاربردهای صنعتی و تجاری عمومی طراحی خواهد شد.

حفاظت از این محفظه با واحدهای عملکردی و صفحات نصب‌شده باید حداقل ۴۱ باشد.

برقکار تجریش |۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

طراحی و ساخت هیات‌های توزیع باید منطبق با نوع تست باشد.

مونتاژ بشقاب قالب شده باید از ضخامت قابل‌توجهی برخوردار باشد

و به پشت محوطه محصور شده برای نصب و دو قطب دو قطبی یا سه قطب نمای عایق دار مشخص شود.

برقکار شبانه روزی محدوده باغ فردوس

هیات‌مدیره توزیع باید با یک جعبه آرایش،

دو قطبی یا سه قطب ورودی – (سوئیچ ایزوله شده)و یا (سوئیچ ایزوله کننده)که دارای نرخ کنونی کم‌تر از دستگاه حفاظتی جانبی تامین می‌باشد،

فراهم شود. این کلید ورودی – الزامات مربوط به بخش فرعی با استفاده از مقوله کاربرد .

با این حال، سوییچ – مقوله باید در صورت وجود هر یک از مدارهای خروجی که برای مدار موتور تغذیه می‌شوند، ارایه شود.

الکتریکی محدوده باغ فردوس

محدوده یک تخته توزیع باید از ورقه فولاد با ضخامت کم‌تر از ۱.۵ ساخته شود و برای کاربردهای صنعتی و تجاری عمومی طراحی خواهد شد.

این محفظه با حفاظت از نفوذ کم‌تر از ۴۱ طراحی خواهد شد.

طراحی، ساخت و تست مشخصه‌های هیات‌مدیره توزیع باید با مطابقت داشته باشد.

بورد توزیع باید از دو نوع باشد، که عبارتند از: یک بورد توزیع باید برای انطباق،

در هر ترکیبی، دو قطب و سه قطبی به ترتیب مناسب باشد.

بورد توزیع باید برای تطبیق دادن سه قطب با اندازه یک چارچوب مناسب باشد.

تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان با قیمت مناسب بصورت شبانه روزی و تعمیر انواع دوربین مدار بسته و سیم کشی توکار و روکار با مهارت و تجربه بالا.