نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان فرحزاد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان فرحزاد

ادامه آموزش برق:

جزییات فنی کامل طرح ارایه‌شده توسط تولید کننده باید برای تایید معمار ارایه شود و باید موارد زیر را پوشش دهد:خدمات برق ساختمان فرحزاد
راهنمای فنی در برنامه‌های کاربردی اش،
طرح کلی را به سطح بورد برد که توسط تولید کننده عرضه می‌شود.خدمات برقی فرحزاد
نقشه‌های فروشگاهی و طراحی‌های مبتنی بر نصب،
راهنمای راه‌اندازی .

دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری را با راهنمای عکاسی از دردسر تهیه کنید.
فهرست قطعات و قطعات یدکی آن‌ها را با قیمت پیشنهاد کنید.خدمات برقکاری فرحزاد
اصل عملیاتی باید مبتنی بر تزریق جریان هارمونیک با تغییر فاز مناسب متناظر با جریان هارمونیک باشد
که به طور مداوم توسط the تحلیل خواهد شد.
در نتیجه، جریان عرضه‌شده توسط منبع باید در محدوده عملکردی موثر باقی بماند.

تعمیرات برق ساختمان فرحزاد

“آ اچ اف”باید با هر نوع بار سازگار باشد و جبران سودمندی را تضمین نماید،خدمات برقی شبانه روزی فرحزاد
حتی زمانی که تغییرات در تاسیسات انجام می‌شود.
همچنین قادر خواهد بود جریان هارمونیک خروجی را به نقطه اتصال بدون توجه به شرایط بار تحویل دهد.
اگر جبران جریان هارمونیک خنثی لازم باشد، در هادی خنثی،
“آ اچ اف”قادر به جبران سه برابر جریان هارمونیک بیشتر از جریان فاز، خدمات برقی شبانه روزی فرحزاد
به خصوص برای جبران جریان هارمونیک سوم آن خواهد بود.

تعمیرات برق ساختمان فرحزاد

راه‌اندازی مجدد و خاموش‌کردن “آ اچ اف”باید با کنترل دکمه‌ها و یا کنترل از راه دور آغاز شود.
بعد از تجزیه و تحلیل قدرت اصلی، راه‌اندازی مجدد of باید اتوماتیک باشد.تعمیرات برق شبانه روزی فرحزاد
اگر طی عملیات گذرا باره‌ای خاص یا به طور دائم بارگیری شود،
این نباید بر قابلیت اطمینان عملکرد آن اثر بگذارد. تحت چنین شرایطی،
آ اچ اف در حالت محدود کننده فعلی عمل خواهد کرد؛تعمیرکار برق ساختمان فرحزاد
و هنوز هم جریان هارمونیک نامی خود را به شبکه منتقل خواهد کرد .
برای تطبیق بهتر با هر نصب، آ اچ اف قادر به کار در ارتباط با دیگر سیستم‌های کاهش هارمونیک خواهد بود.
همچنین امکان پذیر بودن ۲ یا بیشتر آ اچ اف به موازات افزایش ظرفیت کمپنزاسیون،
یا افزایش قابلیت اطمینان، به عنوان مثال عملیات اضافی امکان پذیر خواهد بود.امداد برق شبانه روزی فرحزاد