نوشته‌ها

برقکار سازمان برنامه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سازمان برنامه

برقکار سازمان برنامه

برقکار سازمان برنامه

اگر حالت کلی برق را در نظر بگیریم کلید و پریزها به دو نوع تو کار و روکار قابل تقسیم است

البته میتوان بر اساس صنعتی و مسکونی بودن نیز به دو نوع تقسیم نمود تفاوت کلید

و پریزها صنعتی و مسکونی در بالا بودن جریان بالای ورودی در نوع صنعتی می باشد برقکار سازمان برنامه

یعنی کلید و پریزها صنعتی قابلیت تحمل جریان ورودی بالا را دارند در نتیجه جنس این نوع

با کلید و پریزها مسکونی متفاوت است اما اگر کلید و پریزها را به طور کلی در نظر بگیریم

دو نوع  کلید تک پل و دو پل و دو نوع پریز ارت دار و بدون ارت  داریم انواع دیگر پریزها

شامل پریز فیش آنتن و پریز تلفن می شود که در پریز آنتن و تلفن از برق استفاده نمی شود

تعمیرکار برق سازمان برنامه

در گذشته آیفون های صوتی و تصویری وجود نداشت و هنگامی که به خانه های اقوام و فامیل می رفتیم

باید چند دقیقه منتظر میماندیم که در را باز کنند اما با گذشت زمان

و تبدیل خانه های حیاط دار به آپارتمان ها آیفون های صوتی رایج شدند .

برقکار جنت آباد

با پیشرفت و گسترش تکنولوژی سیستم های آیفون ها نیز دچار تحول شد

و آیفون های صوتی به آیفون های تصویری تبدیل شدند

اما گاهی پیش می آمد که هنگامی که روبه روی برج های بلند شهر و مجتمع های مسکونی قرار می گیرید . برقکار سازمان برنامه

با تعداد  زیادی شاسی زنگ مواجه شوید و برای انتخاب واحد مورد نظر دچار  اشتباه شوید ولی از آنجا

که آیفون ها نیز دچار تحول شدند امروزه این امر راحت تر و سریع تر صورت می گیرد

و فقط نیاز است شماره واحد مورد نظر را وارد کنید

امروزه و در عصر حاضر که ذخیره کردن زمان و سرعت انجام کار ها بسیار اهمیت دارد افراد جامعه

از ابزار ها یی که موجب میشود آن ها در زمان کمتری و به صورت سریع تر کار ها ی خود را انجام دهند استقبال می کنند

این روزها آیفون ها به سه دسته ی صوتی ،تصویری و آیفون کودینگ تقسیم می شوند