نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان بلوار فردوس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان بلوار فردوس

ادامه آموزش برق:
باید از جنس فولاد باید از جنس فولاد ساخته شده‌باشد که از ورقه‌های فولادی ساخته شده‌باشد
که کم‌تر از “ال” است. خدمات برق ساختمان بلوار فردوس
ضخامت ام ام ۲ برای عرض یا ارتفاع پوشش برابر بیش از ۱۰۰ میلیمتر و کم‌تر از ۱.۵ ام ام ضخامت برای عرض یا ارتفاع بیش از ۱۰۰ میلیمتر، که به گونه‌ای شکل می‌گیرد
که ساختار محکم مقاومت کافی را ایجاد می‌کند. هر دو قسمت اصلی محفظه و پوشش باید در لبه‌های جانبی نصب شوند.

تعمیرات برق ساختمان بلوار فردوس

پوشش باید بر روی بدنه در جلو با استفاده از پیچ‌ها و پیچ‌ها و مهره‌ها ثابت شود
که یکی از آن‌ها باید محکم بر روی بدنه نصب شود. خدمات برقی بلوار فردوس
پوشش باید جدا شدنی باشد مگر جایی که از کف زمین عبور می‌کند.

کار فولاد را می توان با تحریک برانگیختگی داغ با شیب داغ و یا پوشش پوشانده شده با روی ،
مورد درمان قرار داد. قسمت‌های داخلی و بیرونی محوطه بسته باید با دو لایه از پوشانده شود
و رنگ‌های متضاد یا یک لایه از پودر اپوکسی را به پایان برساند.خدمات برقکاری بلوار فردوس

تعمیرات برق ساختمان بلوار فردوس

در هر مکان از عایق پشتیبانی ، با استفاده از روکش عایق حرارتی با دمای عملیاتی
مناسب به ۵۰ میلی متر در هر طرف مقره عایق دار عایق خواهد شد.خدمات برقی شبانه روزی بلوار فردوس
پشتیبانی باید به طور مکانیکی به اندازه کافی قوی باشد که نیروی بین تولید شده
توسط یک مدار کوتاه از امپدانس ناچیز بین دو یا چند را تحمل کند.

تعمیرات برق ساختمان بلوار فردوس

بخش‌های را با پیچ و مهره و پیچ و مهره ساخته خواهند شد.
اتصالات جوش‌خورده، جوشکاری شده یا میخکوب شده نباید مورد استفاده قرار گیرند.تعمیرات برق شبانه روزی بلوار فردوس

برای اتصال باید از فولاد گالوانیزه یا داغ باشد
و یا به شدت با روی و یا کادمیم پوشانده شود تا در برابر خوردگی محافظت شود. تعمیرکار برق ساختمان بلوار فردوس
واحد تعلیق و مفصل انعطاف‌پذیر باید قادر به بالا بردن حرکات ناشی از انبساط محوری و انقباض باشد.
این مفصل انعطاف‌پذیر باید با گرمای ناشی از خفه کردن قابلیت عایق درجه‌حرارت عملیات مناسب عایق شود.امداد برق شبانه روزی بلوار فردوس