نوشته‌ها

برقکار محدوده قیطریه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده قیطریه

برقکار محدوده قیطریه

برقکار محدوده قیطریه

خدمات برقی محدوده قیطریه

همه کابل‌ها به عنوان رساناهای محافظ استفاده می‌شوند،

از جمله رساناهای ارت محافظ، رساناهای اتصال اصلی، رساناهای اتصال مکمل و رساناهای محافظ مدار باید با ترکیب رنگ “سبز و زرد” شناسایی شوند.

این ترکیب رنگ نباید برای اهداف شناسایی دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

هادی که به عنوان یک هادی محافظ استفاده می‌شود

نیز باید به طور مشابهی قابل‌شناسایی باشد،

که در آن نیاز به کاربرد نوار، آستین‌ها یا دیسک‌ها، یا با نقاشی با ترکیب رنگ بالا مورد نیاز است.

هر نقطه اتصال برای اتصال زمین و اتصال باید با یک اخطار هشدار در مطابق با بخش فرعی تامین شود.

سطح مقطع یک هادی محافظ به غیر از یک هادی اتصال ، با فرمول ارایه‌شده

امداد برق شبانه روزی قیطریه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

در تنظیم ۵۴۳ – ۰۱ – ۰۳ از مطابق با مقررات مربوطه ۶۰۳۶۴ (تنظیم ۵۴۳ – ۰۱ – ۰۴ از ۷۶۷۱)تعیین خواهد شد.

خدمات برقکاری محدوده قیطریه

در جایی که یک هادی محافظ بخشی از یک کابل را شکل نمی‌دهد و یا در محفظه فولادی ایجاد نمی‌شود،

سطح مقطع کم‌تر از ۲.۵ میلی متر مکعب یا معادل اگر محافظت در برابر حفاظت مکانیکی ارایه شود

(به عنوان مثال کابل غلاف)و ۴ میلی متر مکعب یا معادل اگر حفاظت مکانیکی ارایه نشده باشد (به عنوان مثال کابل کابلی).

هنگامی که یک کابل جداگانه به عنوان یک مورد استفاده قرار می‌گیرد، کابل باید با ۶۰۲۲۷، ۶۰۱۸۹ یا بهتر باشد

مگر این که بیشتر از ۶ میلی متر مکعب باشد

سطح مقطع یک هادی اتصال اصلی نباید کم‌تر از نیمی از سطح مقطع و هادی زمین مرتبط با حداقل ۶ میلی متر مکعب و حداکثر ۲۵ میلی متر مربع کننده باشد.

سطح مقطع یک هادی اتصال مکمل باید مطابق با مقررات مربوطه ۶۰۳۶۴ تعیین شود.

الکتریکی محدوده قیطریه

به منظور قطع خودکار، وسایل حفاظت باید در کلید اصلی ارایه شوند.

نوع و تنظیمات دستگاه‌های محافظ باید به گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند به درستی از حفاظت تامین‌کننده برق تمایز قایل شوند.

برای نصب دیگری غیر از مدار خروجی سوکت که در آن حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم توسط یک دستگاه حفاظتی اضافه جریان تامین می‌شود،

مقاومت حلقه خطای زمین یک مدار نهایی و مشخصه دستگاه حفاظتی باید آنقدر هماهنگ باشد

که قطع خودکار تامین در عرض ۵ ثانیه در صورت خطای زمین امپدانس ناچیز رخ دهد.

برقکار سیار محدوده قیطریه

برقکاری صفر تا صد انواع ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در مناطق شمال تهران و تعمیر انواع لوستر با نصب درست با قیمت مناسب.