نوشته‌ها

برقکار محدوده الهیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده الهیه

برقکار محدوده الهیه

برقکار محدوده الهیه

 

سیستم زنگ تغییر کلاس” باید برای استفاده در ولتاژ برق اصلی مناسب باشد

و معمولا در دفتر عمومی این مدرسه واقع خواهد شد

مگر این که مشخص شود. هیات ناظر سیستم زنگ باید با کلمات “تغییر کلاس” در شخصیت‌های انگلیسی و چینی حکاکی شود.

زنگ‌ها برای عملیات در ولتاژ برق اصلی باید ، با تقریبا ۱۵۰ میلی متر قطر به عنوان زنگ مناسب برای ورود مجرا باشد.

زنگ‌ها باید با ولتاژ پایین تری که از یک ترانسفورماتور دو گانه به دست می‌آید،

عمل کنند که متصل به منبع برق از طریق یک واحد اتصال ترکیبی متصل خواهد شد.

برقکار محدوده شمال تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

اگر در غیر این صورت مشخص نشده باشد،

کابل‌ها باید ۱.۰ میلی متر مربع رای نصب سیم‌های رابط، یا ۰.۷۵ میلی متر مکعب و دو کابل انعطاف‌پذیر برای نصب سیم‌کشی سطح باشند.

تعمیرکار برق محدوده الهیه

زنگ‌ها باید از نوع باشند که زنگ حدود ۷۵ میلی متر دارند و باید به چارچوب قابل‌توجهی ثابت شود.

باید در یک جعبه پلاستیکی عایق‌بندی موجود باشد، و تقریبا به اندازه ۷۵ میلی متر مربع باشد.

هر دو ناقوس وباید پایانه‌های جامد بزرگ داشته باشند و تماس برقرار کنند.

خدمات برقکاری محدوده الهیه

ترانسفورماتور زنگ باید خنک و خنک بوده و مطابق با ۶۰۷۴۲ باشد.

یک سمت سیم‌پیچ ثانویه (ولتاژ پایین اضافی)باید اتصال زمین شود

واکنش سیم‌پیچ ترانسفورماتور باید از این مقدار باشد

که یک مدار کوتاه پیوسته در پایانه‌های سیم‌پیچ ثانویه به ترانسفورماتور آسیب نمی‌رساند،

یا باعث داغ شدن بیش از حد ترانسفورماتور نخواهد شد.

سیم‌پیچ، هسته و ترمینال‌های ترانسفورماتور باید در یک جعبه پلاستیکی عایق‌بندی موجود باشد.

برقکار شبانه روزی محدوده الهیه

زنگ احضار برای استفاده در فضای داخلی باید با الگوی سفید یا سفید در صفحه جلو باشد.

زنگ تلفن برای استفاده در فضای باز و یا برای مناطقی که ممکن است

در معرض باران یا آب قرار بگیرند فشار وارد می‌کند.

در تاسیسات مجرایی، دستورالعمل‌های زنگ باید در جعبه‌های ۳۵ و ۶۰۶۷۰ ثابت نگه‌داشته شود.

در تاسیسات کابل سطح، فشار باید بر روی یک پلاستیکی نصب شود.

بل بدون تایید کتبی معمار بر روی درها نصب نخواهد شد.

الکتریکی محدوده الهیه

نوع جدول را باید به عنوان یک روش منفرد یا چند گانه مشخص کرد.

آن‌ها باید یک پایه پلاستیکی داشته باشند

و یک صفحه پلاستیکی یا فلزی با مقادیر کافی و تایید شده برای برچسب داشته باشند.

برقکار سیار محدوده الهیه

تعمیرات انواع تایمر و سنسور راه پله بصورت سیار و شبانه روزی با قیمت مناسب.

رفع انواع اتصالی و ایرادات برق ساختمان .