نوشته‌ها

برقکار پیامبر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار پیامبر

برقکار پیامبر

برقکار پیامبر

برقکار در پیامبر

تشعشعات یونیزه شده ناشی از منابع و فعالیت‌های ساخت بشر با دقت بیشتری کنترل می‌شود.

در این تنظیمات، یک تعادل بین منافع اجتماعی تشعشعات و خطراتی که برای مردم،

بهداشت و محیط‌زیست به همراه دارد، ایجاد می‌شود. محدودیت‌های دوز برای محدود کردن

نوردهی های تشعشع به هر دو کارگر و هم اعضای جامعه تنظیم شده‌است.

علاوه بر این، ملزم هستند تا تمامی دوزهای تشعشع را به میزان کمی قابل‌دستیابی نگاه دارند
همچنین باید یک سود خالص برای پشتیبانی از استفاده از تشعشع وجود داشته باشد.

به عنوان مثال، ردیاب‌های دودی برای استفاده از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو

به دلیل نجات جانشان اجازه استفاده از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو را دارند. به طور مشابه،

نیروگاه‌های هسته‌ای، ما را با برق تامین می‌کنند،

در حالی که در حال ژست دهی حداقلی هستند که به دقت کنترل می‌شوند.

الکتریکی محدوده پیامبر

کلمه “ایمن” به معنی چیزهای متفاوت برای افراد مختلف است. برای بسیاری،

ایده ایمن بودن، عدم وجود ریسک و یا آسیب است. با این حال، واقعیت این است

که تقریبا هر چیزی که ما انجام می‌دهیم سطح ویژه‌ای از ریسک را نشان می‌دهد.
برای مثال، محدودیت‌های سرعت در جاده‌ها برای به حداکثر رساندن ایمنی تنظیم شده‌اند.

با این وجود، تصادفات حتی زمانی رخ می‌دهد که رانندگان از حد مجاز پیروی کنند.

با وجود این خطر، ما همچنان رانندگی می‌کنیم.
تصمیمات آگاهانه مشابهی در هنگام استفاده از تشعشع گرفته می‌شوند.

در معرض تابش اشعه، خطر سلامتی وجود دارد. درک خطرات و دیگر بدنه‌های نظارتی کمک می‌کند

تا محدودیت و مقررات دوز و مقرراتی را ایجاد کنند که در معرض خطر قابل‌قبول  قرار بگیرند،

که در آن احتمال آسیب وجود ندارد.

الکتریکی در پیامبر
یکی از مزایای مهم تشعشع این است

که بیشتر در مورد خطرات سلامتی مرتبط با آن،

نسبت به دیگر عوامل شیمیایی یا غیر سمی، شناخته می‌شود.