نوشته‌ها

برقکار نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار نیاوران

برقکار نیاوران

برقکار نیاوران

برقکار شبانه روزی نیاوران

سیم کشی برق ساختمان که انواع مختلفی دارد‌ به خاطر اینکه بتوانند

سیم های الکتریکی را به راحتی برای جریان برق عبور دهد،

باید برق کار عملیاتی را انجام دهد تا ایمنی و امنیت بالا همراه باشد

و اینگونه گام به گام نقشه خود را عملی سازد

راه های متفاوتی برای سیم کشی برق ساختمان وجود دارد

که امروزه بیشتر سیم کشی توکار مورد استفاده قرار می گیرد

چرا که خود این سیمکشی ممکن است

با استفاده از جعبه فیوز انجام پذیرد لوله های مرتبط با سیم کشی بتوانند

به محل مورد نظر هدایت گردد اما در سیم کشی با کلید و پریز توجه داشته باشید

امداد برق شبانه روزی نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

که سیم ها بتوانند فضای کافی را در درون کلید و پریز و قوطی جایی باز کند

که البته این روش از روش های بسیار مورد استفاده می باشد

استانداردهای خاصی که توسط اصلاحی های بالا به وجود آمده است

این گونه بیان می دارد که با استفاده از جعبه تقسیم نیز می توان این کار را به خوبی انجام داد

و بهتر است بدانید که در جعبه تقسیم سیم کمتری  مورد استفاده قرار میگیرد

شما میتوانید برای خدمات برقکاری محل کار و یا منزل خود را به اکیپ سیار ما بسپارید.

برقکار در نیاوران

فیوز یک نوع وسیله حفاظتی محسوب می شود
که از مدار الکتریکی به طورسری با مصرف ککنده قرار می گیرد
سیم ها
کابل ها
به طور کلی مصرف کننده رااز خطرات به وجود امده از اتصال کوتاه محافظت می نمایند.
در تابلوهای برق موتورخانه از فیوزهای بوکسی ذوب شونده استفاده می نمایند.

فشنگ این فیوزها دردو گروه تندکار برای سیستم های روشنایی
کندکار که به تن فشنگ موتوری هم می گویند
مختص کارهای صنعتی وراه اندازی الکتروموتورها کاربرد دارد.
سیم حرارتی ذوب شونده فشنگ را در درون خاک نرم کوارتز
با ماسه قرار می دهد
جرقه ی به وجود امده به دلیل سوختن سیم حرارتی جذب می شود
و فشنگ به طور سریع حنک می گردد.
هر فیوز از سه قسمت به نام:
کلاهک
فشنگ
و پایه ساخته می شود.
آمپر نامی فشنگ به واسطه ی یک پولک رنگی که در ته فشنگ نصب و بایک سیم نازک
از درون به سر کلاهک اتصال دارد
معلوم می گردد
از شیوه شیشه ی کلاهک فیوز رنگ پولک ودر پایان آمپر نامی فشنگ مشخص می گردد
و احتیاجی به گشودن فیوز نیست.
سوختن فیوز به دلیل جداش دن پولک از فشنگ می باشد.

الکتریکی در نیاوران

فیوز بوکسی از
پایه ی فیوز
پیچ اتصال ورودی
سرفیوز
بدنه ی فیوز
علامت فیوز ذوب شونده کندکار
بدنه فیوز
کلاهک
ته فیوز
تشکیل می شود.
یک نوع کلید اتوماتیک به نام
کلید مینیاتوری وجود دارد که
درحالت اضافه جریان وهم در حالت اتصال کوتاه مدار را قطع می نماید.
شبکه برق با بسیاری از وسایل برق خانگی توسط ارتباط با پریز انجام می پذیرد.
دویا چند رشته سیم به هم وصل می شود که پریز به وجود می آید.

 

تعمیرات برق ساختمان نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان نیاوران

ادامه آموزش برق:
تسهیلات مناسب به‌هم‌پیوسته باید به گونه‌ای ارائه شود:خدمات برق ساختمان نیاوران
هیات کریکت افغانستان را نمی توان در زمان بسته شدن یا پس گرفتن آن مسدود کرد.
هیات کریکت افغانستان را نمی توان تا زمانی که به طور کامل در شرایط آزمایش یا آزمایش قرار گرفت ، بسته دانست.
هیات کریکت افغانستان را نمی توان به طور آهسته بسته به آزمایش و یا در وضعیت ، تعطیل کرد . خدمات برقی نیاوران

تعمیرات برق ساختمان نیاوران

تا زمانی که فنر به طور کامل شارژ شود، اقدام پایانی بر مکانیزم فنر انبار شده انرژی امکان پذیر نخواهد بود.
اگر تلاشی برای حذف کلید به‌دام‌افتاده از مکانیزم به کار گرفته شود ، خدمات برقکاری نیاوران
گیر کردن یک هیات کریکت بسته به کجا به کار گرفته می‌شود، سفر به یک هیات کریکت بسته رخ خواهد داد.
رابط‌های ایزوله کننده اصلی باید خود گردان باشند و با دیواره‌ای عایق دار محافظت شوند که دیافراگم ایمنی را تشکیل می‌دهند.

دو مجموعه از کرکره‌های ایمنی برای هر هیات کریکت، یکی برای ترمینال‌های ورودی تماس‌های ایزوله اصلی
و دیگری برای پایانه‌های خروجی فراهم خواهد شد. هر مجموعه می‌تواند به طور انفرادی عمل کند.خدمات برقی شبانه روزی نیاوران

تعمیرات برق ساختمان نیاوران

هنگامی که هیات کریکت افغانستان در موقعیت نیست،
کرکره‌های ایمنی به طور خودکار بسته می‌شوند و تماس‌های ایزوله کننده اصلی را کنترل می‌کنند. تعمیرات برق شبانه روزی نیاوران
هنگامی که هیات کریکت افغانستان تحت فشار قرار می‌گیرد، کرکره‌های ایمنی به طور خودکار مانع عایق می‌شوند
و در نتیجه اجازه ورود تماس‌های ایزوله شونده متحرک را می‌دهد ، اما بدون کاهش میزان حفاظت.

کرکره‌های ایمنی باید با برچسب‌های مناسب طراحی‌شده و ایمن مجهز شوند.
علاوه بر این ، پس از اینکه هیات کریکت افغانستان از این محوطه بیرون کشیده شد ، تعمیرکار برق ساختمان نیاوران
امکانات برای قفل کردن پنجره‌های ایمنی فراهم خواهد شد.
تمام تماس‌ها باید خود گردان باشند، که با مکانیزم باز سریع بهار فراهم می‌شود.

تماس‌های اصلی باید با قوس الکتریکی برای هر قطب نصب شوند.
اتصال کمکی کافی برای اتصال سیم‌کشی ثانویه تامین خواهد شد
. این تماس‌های کمکی زمانی که هیات کریکت افغانستان در تست یا وضعیت قرار دارد به کار خود ادامه خواهد داد
و زمانی که هیات کریکت افغانستان در موقعیت قرار دارد ، درگیر خواهد شد.امداد برق شبانه روزی نیاوران