نوشته‌ها

برقکار شهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار شهران

برقکار شهران

برقکار شهران

برقکار سیار محدوده شهران

این نوع جریان مستقیم اولین بار توسط دانشمند فرانسوی، کردن الکتریکی – یک وسیله اندازه‌گیری جریان است

که در ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشاره‌گر به نسبت مقدار جریان از طریق سیم‌پیچ منحرف می‌شود.

اساسا،و هم ابزار اندازه‌گیری جریان هستند، تفاوت اصلی روشی است که در آن به یک مدار متصل می‌شوند.

در حالی که یک اساسا یک ابزار اندازه‌گیری جریان است، متفاوت از و است

که منبع خودش قدرت را فراهم می‌کند و دارای مدارهای کمکی دیگر است.
حساسیت جریان یک حرکت سنج مقدار جریان مورد نیاز برای حرکت جریان سنج به یک خیز کامل است.

یک مثال ساده یک حرکت سنج است که دارای حساسیت ۱ ام آ است. آنچه که این نشان می‌دهد

این است که حرکت سنج نیاز به ۱ جریان دارد تا عقربه را به یک نشانه در مقیاس کامل منتقل کند.

به همین ترتیب انحراف نیمه انحراف به تنها ۰.۵ جریان نیاز خواهد داشت.

الکتریکی محدوده شهران

به علاوه، آنچه مقاومت جنبش نامیده می‌شود مقاومت واقعی جریان مستقیم سیم استفاده‌شده برای ساخت سیم‌پیچ است.
در یک حرکت استاندارد ممکن است حساسیت جریان ۱ و مقاومت را داشته باشد.

اگر کنتور برای اندازه‌گیری بیش از ۱ مورد استفاده قرار گیرد، مدار اضافی برای انجام این کار مورد نیاز خواهد بود.

این مدار اضافی یک مقاومت شنت ساده است. هدف مقاومت شنت،

خارج کردن جریان است که از محدودیت ۱ حرکت متر تجاوز می‌کند. برای نشان دادن

این موضوع، فرض کنید که نیاز است یک متر سنج مورد نظر برای اندازه‌گیری ۱۰ مورد نیاز باشد.

مقاومت شنت باید ۹ را حمل کند در حالی که ۱ باقیمانده مجاز است تا از طریق کنتور عبور کند.

خدمات برقی محدوده شهران

تعمیرات برق ساختمان شهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهران

ادامه اموزش برق:
اید در تمام طول عمر خود به جز در اتصالات و سطوح اتصال الکتریکی عایق شوند
و مصالح عایق‌بندی باید حداقل درجه B ( ۱۳۰ درجه سانتی گراد ) باشد.خدمات برق ساختمان شهران

افزایش دما در هر نقطه در نباید از ۵۵ درجه سانتی گراد بالاتر از دمای محیط زمانی که در جریان بار مجاز عمل می‌کند بالاتر رود.
واحد خنثی‌سازی باید مجهز به موانع داخلی برای جلوگیری از برخورد تصادفی نوارهای ماهی
و رساناهای با قطعات زنده در ترمینال‌های دستگاه محافظ خروجی در طول زمان تعمیر سیم باشد. خدمات برقی شهران
برای اتصال کابل به دستگاه‌های فرعی دیگر، دارای فاصله کافی برای اتصال کابل به تجهیزات مدار فرعی می‌باشد.

در حالی که دستگاه محافظ در موقعیت روشن قرار دارد،خدمات برقکاری شهران
و دستگاه حفاظتی در موقعیت روشن قرار دارد
و باید با یک دسته عملیاتی که همیشه در کنترل مکانیزم سوییچینگ باقی می‌ماند تجهیز شود.
دستگاه محافظ باید با استفاده از مکانیزم روشن و مکانیزم شکست مواجه شود مگر این که مشخص شود.
در واحدهای واحد اتصال زمین مثبتی با رساناهای ارت قبل از اتصال فک با فاز ایجاد می‌کنند.خدمات برقی شبانه روزی شهران

تعمیرات برق ساختمان شهران

این اتصال باید از نوع جدا شدنی با پیچ و مهره‌هایی باشد که می‌توانند
بدون انرژی بخشیدن به سیستم کنترل شوند.
امکان ایجاد اتصال از یک طرف در صورت نصب بر روی دیوار یا سقف وجود دارد. تعمیرات برق شبانه روزی شهران
مفصل باید طوری طراحی شود که امکان حذف هر طول بدون مزاحمت طول مجاور را امکان پذیر سازد.
همه پیچ‌ها یا با استفاده از آچار چرخش به یک شکل قدرت که توسط تولید کننده توصیه می‌شود
یا مطابق با ماده تولید کننده گشتاور خاص که نشان‌دهنده سخت‌تر شدن دستگاه است، تشدید خواهد شد.

تعمیرات برق ساختمان شهران

باید به گونه‌ای تست شوند که به تنهایی مورد آزمایش قرار گیرند
و یا به تنهایی برای رضایت معمار مورد آزمایش قرار گیرند.تعمیرکار برق ساختمان شهران
عایق‌بندی باید مطابق با بخش فرعی تست شود.
همه مجوزهای آزمایش باید قبل از سفارش تحویل داده شوند.امداد برق شبانه روزی شهران