نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان داراباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان داراباد

ادامه آموزش برق:
سوئیچ زمان باید ویژگی‌های زیر را در خود داشته باشد:
ساعت باید یک نوع مطالعه مستقیم با قابل تنظیم باشد تا دقیقا به دقیقه تنظیم شود.
دقت ساعت در هر ماه در حدود ۱۵ ± ۱۵ ثانیه خواهد بود.خدمات برق ساختمان داراباد
یک کاست ” عمر طولانی ” با استفاده از باتری قلیایی باید
برای فراهم کردن ۳۶۰ ساعت عملیات مداوم بر روی شکست انرژی ترکیب شود.

تعمیرات برق ساختمان داراباد

این کلید متشکل از یک میله منفرد، یک سطح اتصال نقره‌ای است خدمات برقی داراباد
که قادر به تطبیق دادن حداقل بار ۲۰ آ در ۲۵۰ وات.آ.سی مقاومتی، وات .۵ آ در وات فاکتور توان یا ۱۰ لامپ رشته‌ای است.
این تماس‌ها می‌تواند برای اتصال مدار خارجی مجزا شود.

تعمیرات برق ساختمان داراباد

یک کلید تغییر باید برای انتخاب حالت روشن / خودکار عملیات ارایه شود.
مصرف توان مجاز کل واحد نباید از ۲.۵ وات تجاوز کند. خدمات برقکاری داراباد
خروجی Socket و پلاگین در ۵ A یا ۱۵ A برای کاربرد عمومی باید با مطابقت داشته باشد .
خروجی سوکت و پلاگین در ۱۳ “آ”باید با بی اس نتواند مطابقت داشته باشد .
همه خروجی‌های سوکت باید ۳ سنجاق باشند و باید از نوع دیگر باشند.
۵ خروجی سوکت ممکن است باشد به شرطی که روی سقف یا در سطح بالا نصب شده‌باشند
و معمولا در دسترس نیستند.خدمات برقی شبانه روزی داراباد

تعمیرات برق ساختمان داراباد

خروجی سوکت که برای تامین وسایل نصب‌شده در سطح بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد باید باشد،
در غیر این صورت باید با یک کلید انتگرال نصب شود. کلید انتگرالی باید از یک قطب باشد
و بخشی از صفحه جلو را به عنوان خروجی سوکت و با اشاره روشن موقعیت سوئیچ روشن / خاموش تشکیل دهد.
خروجی سوکت type نوع باید با ۶۰۳۰۹ – ۲ مطابقت داشته باشد
و با سرپوش گذاری بر روی درپوش و حلقه نگهدارنده درپوش یا پیچ بر روی درپوش با واشر لاستیکی فراهم شود.
خروجی سوکت باید حفاظت از حداقل به باشد .تعمیرات برق شبانه روزی داراباد

تعمیرات برق ساختمان داراباد

 

واحد تامین ریش‌تراش الکتریکی باید با مطابقت داشته باشد و باید تمام باشد،
مناسب برای هر دو فلاش و هم نصب سطح. هر واحد متشکل است
از دو خروجی، یکی برای ۱۱۰ وات و دیگری برای ۲۲۰ V، که از از یک ترانسفورماتور
دوگانه به و با سیم‌پیچ‌های ثانویه کشف‌شده، بدست‌آمده است.تعمیرکار برق ساختمان داراباد
هر دو پلاگ با یک گیره طناب مجهز خواهد شد که به گونه‌ای طراحی شده‌است
که هیچ تنش بر روی رساناهای سیم انعطاف‌پذیر متصل به آن در ترمینال اعمال نشود.امداد برق شبانه روزی داراباد