نوشته‌ها

برقکار حکیمیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار حکیمیه

برقکار حکیمیه

برقکار حکیمیه

الکتریکی محدوده حکیمیه

زمان باید برای تثبیت رنگی که برای اولین بار روشن می‌شوند مجاز باشد.

این کار ممکن است به چندین ساعت عملیات با بیش از یک شروع نیاز داشته باشد.

رنگ لامپ نیز در حال تغییر تحت شرایط ارتعاش یا شوک اضافی است

و ظاهر رنگ ممکن است بین لامپ‌های تکی متفاوت باشد.

لامپ ها ممکن است به ۱۰ دقیقه (۸ تا ۸ دقیقه برای )نیاز داشته باشد

تا اگر قطع برق وجود داشته باشد، دوباره روشن شود.

مواظب حمل و تمیز کردن چراغ باشید. اگر یک لوله قوس دار شکسته شود،

از تماس پوست با هر یک از محتویات یا قطعات جلوگیری کنید.

برای نصب و حذف مناسب، لامپ باید توسط دو طرف رفلکتور گرفته شود

و نه با پوشش ضد نور روبروی آلومینیوم.

برقکار در حکیمیه
این لامپ‌ها می‌توانند باعث سوختن شدید

پوست و التهاب چشم از اشعه ماورا بنفش شوند

اگر که پوشش بیرونی چراغ شکسته یا سوراخ شده باشد. از جایی استفاده نکنید

که در آن افراد بیش از چند دقیقه باقی بمانند،

مگر اینکه حفاظت کافی و یا اقدامات احتیاطی دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

لامپ‌های ویژه‌ای که زمانی که پوشش خارجی شکسته‌شده

و یا از بین می‌رود، به صورت خودکار در دسترس هستند

” این لامپ با استاندارد عملکرد تشعشع اف دی آ ، جی موافقت می‌کند.
اگر حباب خارجی شکسته یا سوراخ شده باشد، فورا خاموش شود

و چراغ را عوض کند تا از آسیب احتمالی ناشی از تابش کم اشعه ماورا بنفش جلوگیری شود.

لامپ خارجی را خراش ندهید و یا آن را تحت فشار قرار ندهید

زیرا این می‌تواند باعث شود که حباب خارجی ترک یا شکست شود.

یک خلا جزیی در لامپ خارجی ممکن است

باعث ایجاد شیشه برای پرواز در صورت برخورد پاکت شود.

برقکار شبانه روزی حکیمیه

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه

ادامه آموزش برق:
جریان خروجی برای بار ایستاده در حالت عادی و بار هشدار در حداکثر شرایط هشدار دهنده ،خدمات برق ساختمان حکیمیه
و بر احیای شبکه برق کافی است تا شارژ مجدد باتری را در عرض ۲۴ ساعت به طور کامل
در عرض ۲۴ ساعت که در مشخصات خاص مشخص شده‌است شارژ مجدد کند.
۱۰ ساعت به ساعت یا به محض شکست برق، کافی برای تخلیه جریان عملیاتی برای
باره‌ای ثابت متصل به حالت عادی به مدت ۲۴ ساعت و سپس بار زنگ متصل به حداقل ۶۰ دقیقه،خدمات برقی حکیمیه
به طوری که در مشخصات خاص مشخص شده‌است.

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه

جریان خروجی برای بار ایستاده در حالت عادی و بار هشدار در حداکثر شرایط هشدار دهنده
و بر احیای شبکه برق کافی است تا شارژ مجدد باتری را در عرض ۲۴ ساعت
به طور کامل در عرض ۲۴ ساعت مجددا شارژ مجدد کند.خدمات برقکاری حکیمیه

۱۰ ساعت به ساعت یا به محض شکست برق، کافی برای تخلیه جریان عملیاتی
برای باره‌ای ثابت متصل به حالت عادی به مدت ۲۴ ساعت و سپس بار زنگ متصل ريا،خدمات برقی شبانه روزی حکیمیه
به حداقل ۶۰ دقیقه به طوری که در مشخصات خاص مشخص شده‌است.

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه

تجهیزات تصحیح ضریب توان ( که پس از این به عنوان ” تجهیزات ” نامیده می‌شود ) تعمیرات برق شبانه روزی حکیمیه
شامل خازن‌ها، دستگاه‌های محافظ، کنترل، ترانسفورماتورها، کابل‌ها، غدد کابلی، لوازم جانبی ضروری و غیره است.
الزامات اضافی و خاص برای تجهیزات باید در مشخصات خاص، یا سایر اسناد صادر شده توسط معمار ارایه شود.تعمیرکار برق ساختمان حکیمیه
خازن‌های نوع پلی پروپیلن پلی پروپیلن “ام پی پی” با خواص و در یک محفظه فولادی
ورقه فولادی که پر از محیط غیر احتراقی است، خواهد بود.امداد برق شبانه روزی حکیمیه