نوشته‌ها

برقکار محدوده فرمانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده فرمانیه

خدمات برقی محدوده فرمانیه

پشتیبانی باید به درستی از فاصله ۱۵۰۰ برای رسیدن مستقیم به طور رضایت‌بخشی از وزن نردبان و کابل‌ها فاصله داشته باشد.
آن‌ها همچنین باید در فاصله‌ای نه بیش از ۳۰۰ میلی متر در هر طرف از یک پیچ و یا تقاطع ایجاد شوند.

تعمیرکار برق محدوده فرمانیه

اگر اندازه نردبان کابل در مشخصات خاص یا روی مشخص نشده باشد،
۲۵ % ظرفیت اضافی در مازاد فضا مورد نیاز برای نصب اولیه باید برای اضافه کردن و یا تغییرات بعدی مجاز باشد.

خدمات برقکاری محدوده فرمانیه

وزن کابل‌ها به ازای هر دامنه از نردبان کابل باید به طور یکنواخت توزیع شود و نباید از حداکثر بار کاری مشخص‌شده توسط تولید کننده تجاوز کند.

برقکار شبانه روزی محدوده فرمانیه

یک حلقه شامل یک پوشش گنبدی و یک حلقه بیسکویت و یک مجرای فولادی پیچ خورده از طول مناسب جهت دادن ارتفاع مناسب مورد نیاز است
به غیر از آن‌هایی که با استفاده از لامپ‌های رشته‌ای تنگستن یا لامپ‌های مهتابی با بالاست الکترونیکی نصب شده‌اند، روی ماشین‌آلات دوار نصب خواهند شد،

به طوری که حداقل دو فاز متصل به فازه‌ای مختلف برای روشن کردن بخش‌های متحرک ماشین‌آلات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

متناوبا، در جایی که فازه‌ای مختلف در دسترس نیستند

برقکار محدوده فرمانیه

و یا استفاده از آن غیرعملی است،

لامپ‌های رشته‌ای جداگانه تنگستن به علاوه چراغ‌های تخلیه گاز برای حذف اثر استفاده خواهند شد.

عرض جغرافیایی ساده شامل یک افزایش سقف و یک طناب دار با سیم انعطاف‌پذیر متصل به یک سیم انعطاف‌پذیر است که طول مناسب برای بالا بردن ارتفاع مورد نیاز سایه چراغ داشته باشد.

الکتریکی محدوده فرمانیه

هنگامی که یک با امکانات برای مدخل کابل سطحی ارایه نمی‌شود، باید بر روی نصب شود.

سپس سیم از پشت به وارد می‌شود و سوراخی در ایجاد می‌شود.

سقف برای دلبستگی بیشتر از یک سیم یا کابل انعطاف‌پذیر استفاده نمی‌شود

مگر این که به طور خاص برای چند گانه طراحی شده‌باشد.

برقکار سیار محدوده فرمانیه

درون یک نوع محصور باید از نوع مقاوم در برابر گرما باشد. که به وارد می‌شوند

باید توسط آستین‌های عایق مقاوم در برابر گرما محافظت شود.

آستین‌ها در داخل باید به فاصله ۱۵۰ میلی متر خارج از امتداد یابد.

کابل‌های مقاومت حرارتی مطابق با جداول مناسب داده‌شده در انتخاب می‌شوند.