نوشته‌ها

برقکار محدوده سعادت آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده سعادت آباد

خدمات برقی محدوده سعادت آباد

 

در غیر این صورت، مجموعه مولد باید برای شروع خودکار، انتقال بار کامل اتوماتیک و توقف اتوماتیک تنظیم شود. تمام عملیات اتوماتیک باید با امکانات بیش از حد مجاز در اختیار قرار گیرد.

الف)شکست یک یا چند فاز تامین برق، یا کاهش ولتاژ به کم‌تر از ۸۰ درصد نرمال،

برقکار محدوده سعادت آباد

باید یک دستگاه زمان‌بندی قابل تنظیم در دامنه ۰ تا ۵ ثانیه را راه‌اندازی کند. اگر شکست در انقضای این تاخیر زمانی از پیش تعیین‌شده ادامه داشته باشد، توالی استارت موتور آغاز خواهد شد.

تعمیرکار برق محدوده سعادت آباد

در هنگام دریافت سیگنال راه‌اندازی، مجموعه باید به سرعت بالا برود و باره‌ای ضروری را هر چه سریع‌تر و در حداکثر مدت ۱۰ ثانیه بپذیرد. انتقال بار اتوماتیک باید با استفاده از سوئیچ تعویض یا باز یا بسته شدن از راه دور / بسته شدن در مرکز اصلی مرکزی باشد.

مجدد تامین برق، مجموعه به اداره و تامین باره‌ای ضروری برای مدت‌زمان قابل تنظیم ۰ تا ۱۰ دقیقه ادامه خواهد داد. پس از آن انتقال اتوماتیک بار ضروری به تامین برق باید به محض انقضای دوره تنظیم‌شده به اجرا در آید.

خدمات برقکاری محدوده سعادت آباد

در پایان دوره قابل تنظیم مجموعه باید بدون بار برای مدت قابل تنظیم ۰ تا ۱۵ دقیقه اجرا شود.

ه)در صورتی که برق اصلی برای مدت بیش از ۰.۵ ثانیه در طول دوره قابل تنظیم مشخص‌شده

برقکار محدوده سعادت آباد

تنظیم تایمر کنترل زمان قابل تنظیم (۰ تا ۱۰ دقیقه)شکست بخورد

و زمانی که برق اصلی دوباره برقرار شود، توالی عملیاتی دوباره شروع خواهد شد.

و اگر برق اصلی در طول مدت قابل تنظیم مشخص‌شده دردوباره شکست بخورد،

باره‌ای ضروری به طور خودکار به مجموعه متصل خواهند شد

و توالی عملیاتی به همان شکل که درتوضیح داده شد، ادامه خواهد یافت.

برقکار شبانه روزی محدوده سعادت آباد

 

در صورت شکست موتور برای شروع تنظیم، بعد از یک تاخیر زمانی از پیش تعیین‌شده،

تلاش برای شروع را انجام دهید. یک تلاش سوم ممکن است آغاز شود.

در نهایت، اگر نتواند شروع شود، مدار شروع قفل خواهد شد،

و یک هشدار قابل‌مشاهده و قابل شنیدن ارائه خواهد شد که تا زمانی که ریست شود، باقی می‌ماند.

الکتریکی محدوده سعادت آباد

هر دو دستگاه الکتریکی و مکانیکی متصل به هم باید برای جلوگیری از آغاز درگیری زمانی که موتور در حرکت است فراهم شوند.

الف)در صورت خرابی برق از قبیل مدارهای کوتاه،

مدارهای کوتاه یا خطای زمین در حین اجرای مجموعه ژنراتور، هیات کریکت افغانستان که مجموعه مولد را به هم متصل می‌کنند، موتور خاموش خواهد شد

و هر دو سیگنال هشدار صوتی و قابل شنیدن قابل شنیدن خواهد بود.

برقکار سیار محدوده سعادت آباد