نوشته‌ها

امداد برق شبانه روزی اشرفی اصفهانی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی اشرفی اصفهانی

امداد برق اشرفی اصفهانی

الزامات / ۳۰۰۰ و وزارت آموزش، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت :

سیاست و استانداردهای مدارس در رابطه با این فصل خوانده خواهند شد.

بیش از ۳ سیم خاک نباید به نقطه اتصال یک سطح زمین متصل شوند.

به عنوان روش اتصال اولیه برای اتصالات زمین مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

۳.۱۳ اتصال دیگر خدمات و کار فلزی، همه کانال‌های فلزی، کار لوله، نیمکت‌ها ،

شیرها و اعضای پارتیشن بندی باید با استفاده از یک هادی حامل مسی ، به نوار زمین متصل شوند.

برقکار ساختمان اشرفی اصفهانی

همه قفسه‌های فن‌آوری اطلاعات موجود و موجود باید به طور الکتریکی مطابق با دستگاه / ۳۰۰۰ با یک سیم برق ۶ میلی متر مربع از نزدیک‌ترین مرکز مرکزی وصل شوند.

اگر در کابینه عاری از مساله فن‌آوری اطلاعات وجود نداشته باشد، آنگاه یک پیوند مکانیکی واقعی را ایجاد می‌کند

که زمین را به کابینه وصل می‌کند.

برقکار سیار اشرفی اصفهانی

ارتباطات :

اگر در کابینه فن‌آوری اطلاعات  وجود نداشته باشد، برق‌کار یک پیوند الکتریکی و مکانیکی واقعی که زمین را به کابینه وصل می‌کند را ایجاد کند.

یک آرایش پیچ و مهره باید از جمله یک واشر ستاره استفاده شود.

روکش پودر یا پودر را باید در نقطه تماس حذف کرد. ۵ – ۵ – مسیرهای فلزی فلزی:

همه مسیرهای اتصال الکتریکی و ارتباطی فلزی باید با استفاده از حداقل اندازه هادی به اندازه ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ به زمین متصل شوند. این الزام به همه سینی‌های کابلی، نردبان و غیره گسترش می‌یابد که از فلزات رسانا ساخته شده‌اند.

خدمات برقکاری اشرفی اصفهانی

هادی‌های ارت محافظ باید به عنوان هر ارائه شوند.

باید با سیم‌کشی برای تمام نورپردازی، سوئیچ، قدرت و یا سایر نقاط اتصال نصب شود.

غلاف فلزی و یا کابل‌های عایق و یا هر دو باید به قطعات فلزی تجهیزات متصل شوند که به آن‌ها متصل هستند و از برچسب زمین و مهره و مهره برنجی استفاده می‌کنند.

شرکت خدمات برق ساختمانی اشرفی اصفهانی

هنگامی که مجرای انعطاف‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، از هادی محافظ در انتهای تجهیزات برای ترمینال زمینی تجهیزات استفاده می‌شود.

هادی محافظ باید در مجرا نصب شود و مناسب اندازه مناسب مدار یا مدارهای عبور باشد.

نصاب لوستر اشرفی اصفهانی