نوشته‌ها

برقکار سازمان آب | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سازمان آب

برقکار سازمان آب

برقکار سازمان آب

 

جدا از تابش کیهانی، شکافت تنها منبع طبیعی نوترون‌ها است
یک منبع مشترک نوترون‌ها، رآکتور هسته‌ای است

که در آن تقسیم یک هسته اورانیوم یا پلوتونیوم با انتشار نوترون‌ها همراه است.

نوترون‌های ساطع شده از یک واقعه شکافت می‌تواند

برقکار سیارمحدوده سازمان آب

به هسته یک اتم مجاور اصابت کند و باعث یک رویداد شکافت دیگر شود و واکنش زنجیره‌ای ایجاد کند.
تولید انرژی هسته‌ای براساس این اصل استوار است.

همه منابع دیگر نوترون‌ها به واکنش‌هایی وابسته هستند

که در آن یک هسته با نوع خاصی از تابش (مانند تابش فوتون یا تابش آلفا)بمباران می‌شود

و در آن اثر حاصله بر روی هسته انتشار یک نوترون است.
قادر به نفوذ بافت‌ها و اندام‌های بدن انسان زمانی هستند که منبع تابش در خارج از بدن قرار دارد.
همچنین می‌تواند خطرناک باشد اگر که مواد هسته‌ای ساطع شده در داخل بدن ته‌نشین می‌شوند.

برقکار در سازمان آب

تابش نوترون برای موادی که حاوی اتم‌های هیدروژن، مانند موم پارافین و پلاستیک هستند،

بهتر است یا توسط مواد جذب می‌شود. این به این دلیل است

که نوترون‌ها و اتم‌های هیدروژن وزنه‌های اتمی مشابه دارند و به آسانی بین یکدیگر برخورد می‌کنند
شکل ۵ انواع تابش مورد بحث در این سند، از تابش یونیزه کننده

انرژی بالا تا تشعشعات غیر یونیزه کننده انرژی را خلاصه می‌کند.

هر منبع تابش در توانایی خود برای نفوذ به مواد مختلف مانند کاغذ، پوست، سرب و آب تفاوت دارد.

الکتریکی در سازمان آب
تشعشع همیشه در حال حاضر بوده و در بسیاری از اشکال در اطراف ما وجود دارد

زندگی در دنیایی با سطح قابل‌توجهی از تابش یونیزه شده‌است و بدن ما با آن سازگار شده‌است.