نوشته‌ها

امداد برق شبانه روزی جنت آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی جنت آباد

امداد برق شبانه روزی جنت آباد

امداد برق شبانه روزی جنت آباد

برقکار ساختمان جنت آباد

موارد زیر اعمال می‌شود: الف)باید رسانایی بالایی داشته باشد

و بارنگ قرمز، سفید، آبی روی فازها و کلیدهای اتصال خنثی (قفل )باید با استفاده از پیچ و مهره قفل شود)

هیچ فلز زنده نباید در معرض دید قرار گیرد

و یا در دسترس ابزار تحت شرایط عادی قرار گیرد وقتی که در اتاقک یا اتاقک انبارها باز است.

برقکار سیار جنت آباد

یک نمودار خطی سیستم قدرت مرکزی باید:

با مواد سفید سفت و سخت چاپ‌شده (با استفاده از یک فرآیند غیر در حال محو شدن)بر روی یک دیوار مجاور صفحه مرکزی نصب شود،

امداد برق شبانه روزی جنت آباد

در غیر این صورت در داخل دستگاه مرکزی نصب شود،

در غیر این صورت اگر در یک محیط امن قرار داشته باشد.

در هنگام ارتقا ، تمامی مدارهای موجود به اندازه کافی برچسب نخورده و به طور واضح بر روی یک برنامه جدید از مدارها و تجهیزات علامت‌گذاری می‌شوند.

خدمات برقکاری جنت آباد

روش‌های حفاظتی وسایل حفاظتی که در آن همه حفاظت از مدار در یک دستگاه مرکزی جایگزین شده‌است،

حفاظت اضافی از باید برای آخرین عرضه‌شده از مرکز تامین شود.

خروجی‌های اضافی که به یک مدار موجود افزوده می‌شوند باید توسط محافظت شود.

در جاییکه فضا برای توسعه آینده نشان داده می‌شود، تخته باید ساخته شود

به طوری که هیچ فلزی یا برای نصب راه‌های فیوز اضافی یا مدارشکن ها مورد نیاز باشد.

شرکت خدمات برق ساختمانی جنت آباد

راه‌های اضافه را با پاهای خالی رها کنید. حداقل ۲۵ درصد از روش‌های اضافی باید در هر بورد توزیع ارایه شود.

نمودار شناسایی مدار برای تمامی تابلوهای توزیع باید شامل:

برقکار گیشا | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی جنت آباد

الف)نمایش کامل اطلاعات مدار (اندازه )به صورت سیاه بر روی مواد سفید خشک چاپ شود

با استفاده از یک فرآیند غیر خاموشدر یک پاکت پلاستیکی محکم ۱.۵ نصب شود.

نصاب لوستر جنت آباد

تفکیک توان و داده‌ها باید در تمام زمان‌ها نگهداری شود.

(الف)اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای اجازه دادن به تمام اجزای داخلی به طوری که به الزامات سازنده خود نصب شده‌باشد، فراهم می‌شود.

سیم کشی تمام وسایل برقی با استاندار و کیفیت عالی ، هوشمند سازی برق ساختمان با قیمت مناسب

و اعزام فوری نیرو به محل در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل.