نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

ادامه آموزشی برق:
بورد توزیع ام سی سی بی باید از دو نوع باشد، که عبارتند از :
. نوع A و تیپ B. یک بورد توزیع ام سی سی بی باید برای انطباق، در هر ترکیبی،
دو قطب و سه قطبی به ترتیب ۱۰۰ آو ۲۵۰ آ مناسب باشد.
بورد توزیع ب نوع ب باید برای تطبیق دادن ظرفیت سه قطب با اندازه فریم ۲۵۰ فریم مناسب باشد.خدمات برق ساختمان شهرک غرب

تخته توزیع ام سی سی بی باید با یک سوییچ ایزوله شده با شکل بسته در اختیار قرار داده شود
که دارای نرخ کنونی کم‌تر از دستگاه حفاظتی جانبی تامین باشد.خدمات برقی شهرک غرب

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

صفحه توزیع ام سی سی بی باید با دو قطب – قطب عمودی مس خنثی در درجه بالاتر از مقدار حداکثر ۲۵۰ آ در نظر گرفته شود.
پیکربندی of، پشتیبانی باید برای یک جریان مقاومت کوتاه‌مدت ؛خدمات برقکاری شهرک غرب
مطابق با جدول سی ۴.۱۱.۳ در ولتاژ کم‌تر از ۳۸۰ وات مورد آزمایش قرار گیرد.

ام سی سی بی خروجی باید به صورت افقی در هر دو طرف عمودی عمودی نصب شود.خدمات برقی شبانه روزی شهرک غرب
اتصال بین فاز می‌تواند به وسیله نوارهای مسی و مفاصل پیچ خورده باشد.

تعمیرات برق ساختمان شهرک غرب

محوطه یک تخته توزیع مسلم ام سی بی باید از ورقه فلزی ساخته شود ؛تعمیرات برق شبانه روزی شهرک غرب
که دارای ضخامت کم‌تر از ۱.۲ میلی متر است و برای کاربردهای صنعتی و تجاری عمومی طراحی خواهد شد.
حفاظت از این محفظه با واحدهای عملکردی و صفحات نصب‌شده باید حداقل آی پی باشد.تعمیرکار برق ساختمان شهرک غرب

طراحی و ساخت هیات‌های توزیع ام سی بی باید منطبق با نوع تست بخش ۳ باشد.

مونتاژ ورقه ورقه شده باید از ضخامت قابل‌توجهی برخوردار باشد و به پشت محوطه محصور شده؛امداد برق شبانه روزی شهرک غرب
برای نصب آر سی بی او و دو قطب دو قطبی یا سه قطب نمای عایق دار اختصاص داده شود.