نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان شهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهران

ادامه اموزش برق:
اید در تمام طول عمر خود به جز در اتصالات و سطوح اتصال الکتریکی عایق شوند
و مصالح عایق‌بندی باید حداقل درجه B ( ۱۳۰ درجه سانتی گراد ) باشد.خدمات برق ساختمان شهران

افزایش دما در هر نقطه در نباید از ۵۵ درجه سانتی گراد بالاتر از دمای محیط زمانی که در جریان بار مجاز عمل می‌کند بالاتر رود.
واحد خنثی‌سازی باید مجهز به موانع داخلی برای جلوگیری از برخورد تصادفی نوارهای ماهی
و رساناهای با قطعات زنده در ترمینال‌های دستگاه محافظ خروجی در طول زمان تعمیر سیم باشد. خدمات برقی شهران
برای اتصال کابل به دستگاه‌های فرعی دیگر، دارای فاصله کافی برای اتصال کابل به تجهیزات مدار فرعی می‌باشد.

در حالی که دستگاه محافظ در موقعیت روشن قرار دارد،خدمات برقکاری شهران
و دستگاه حفاظتی در موقعیت روشن قرار دارد
و باید با یک دسته عملیاتی که همیشه در کنترل مکانیزم سوییچینگ باقی می‌ماند تجهیز شود.
دستگاه محافظ باید با استفاده از مکانیزم روشن و مکانیزم شکست مواجه شود مگر این که مشخص شود.
در واحدهای واحد اتصال زمین مثبتی با رساناهای ارت قبل از اتصال فک با فاز ایجاد می‌کنند.خدمات برقی شبانه روزی شهران

تعمیرات برق ساختمان شهران

این اتصال باید از نوع جدا شدنی با پیچ و مهره‌هایی باشد که می‌توانند
بدون انرژی بخشیدن به سیستم کنترل شوند.
امکان ایجاد اتصال از یک طرف در صورت نصب بر روی دیوار یا سقف وجود دارد. تعمیرات برق شبانه روزی شهران
مفصل باید طوری طراحی شود که امکان حذف هر طول بدون مزاحمت طول مجاور را امکان پذیر سازد.
همه پیچ‌ها یا با استفاده از آچار چرخش به یک شکل قدرت که توسط تولید کننده توصیه می‌شود
یا مطابق با ماده تولید کننده گشتاور خاص که نشان‌دهنده سخت‌تر شدن دستگاه است، تشدید خواهد شد.

تعمیرات برق ساختمان شهران

باید به گونه‌ای تست شوند که به تنهایی مورد آزمایش قرار گیرند
و یا به تنهایی برای رضایت معمار مورد آزمایش قرار گیرند.تعمیرکار برق ساختمان شهران
عایق‌بندی باید مطابق با بخش فرعی تست شود.
همه مجوزهای آزمایش باید قبل از سفارش تحویل داده شوند.امداد برق شبانه روزی شهران