نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه

ادامه آموزش برق:
جریان خروجی برای بار ایستاده در حالت عادی و بار هشدار در حداکثر شرایط هشدار دهنده ،خدمات برق ساختمان حکیمیه
و بر احیای شبکه برق کافی است تا شارژ مجدد باتری را در عرض ۲۴ ساعت به طور کامل
در عرض ۲۴ ساعت که در مشخصات خاص مشخص شده‌است شارژ مجدد کند.
۱۰ ساعت به ساعت یا به محض شکست برق، کافی برای تخلیه جریان عملیاتی برای
باره‌ای ثابت متصل به حالت عادی به مدت ۲۴ ساعت و سپس بار زنگ متصل به حداقل ۶۰ دقیقه،خدمات برقی حکیمیه
به طوری که در مشخصات خاص مشخص شده‌است.

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه

جریان خروجی برای بار ایستاده در حالت عادی و بار هشدار در حداکثر شرایط هشدار دهنده
و بر احیای شبکه برق کافی است تا شارژ مجدد باتری را در عرض ۲۴ ساعت
به طور کامل در عرض ۲۴ ساعت مجددا شارژ مجدد کند.خدمات برقکاری حکیمیه

۱۰ ساعت به ساعت یا به محض شکست برق، کافی برای تخلیه جریان عملیاتی
برای باره‌ای ثابت متصل به حالت عادی به مدت ۲۴ ساعت و سپس بار زنگ متصل ريا،خدمات برقی شبانه روزی حکیمیه
به حداقل ۶۰ دقیقه به طوری که در مشخصات خاص مشخص شده‌است.

تعمیرات برق ساختمان حکیمیه

تجهیزات تصحیح ضریب توان ( که پس از این به عنوان ” تجهیزات ” نامیده می‌شود ) تعمیرات برق شبانه روزی حکیمیه
شامل خازن‌ها، دستگاه‌های محافظ، کنترل، ترانسفورماتورها، کابل‌ها، غدد کابلی، لوازم جانبی ضروری و غیره است.
الزامات اضافی و خاص برای تجهیزات باید در مشخصات خاص، یا سایر اسناد صادر شده توسط معمار ارایه شود.تعمیرکار برق ساختمان حکیمیه
خازن‌های نوع پلی پروپیلن پلی پروپیلن “ام پی پی” با خواص و در یک محفظه فولادی
ورقه فولادی که پر از محیط غیر احتراقی است، خواهد بود.امداد برق شبانه روزی حکیمیه