نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان ازگل | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان ازگل

مقاومت بالا، انتشار کم دود و گازهای خورنده، پلی‌اتیلن با اتصال عرضی و سیم مسی ساخته‌شده
با زره، دو هسته، سه هسته یا چهار هسته، مناسب برای درجه‌حرارت عملیات هادی که از ۹۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند.خدمات برق ساختمان ازگل
عایق معدنی، کابل مس غلاف شده با یک هسته، دو – هسته، سه هسته یا چهار هسته –
کابل عایق، پی وی سی ، دو هسته، سه هسته، سه هسته یا چهار هسته،خدمات برقی ازگل، مناسب برای درجه‌حرارت عملیاتی هادی که از ۷۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمی‌کند .
عایق کاغذ، کابل‌های مسی با زره، هسته منفرد، دو هسته، سه هسته یا چهار هسته، مناسب برای درجه‌حرارت عملیاتی هادی که بیش از ۸۰ درجه سانتیگراد -خدمات برقکاری ازگل، قرار دارند.

تعمیرات برق ساختمان ازگل

کابل‌های برق باید دارای رسانایی بالا باشد و همه الزامات آ را برآورده کنند. رساناهای مس باید رها شوند.

اداره یک هادی خنثی نباید کم‌تر از رساناهای فاز باشد مگر این که مشخص شود.خدمات برقی شبانه روزی ازگل
این زره باید یک سیم حلقه‌ای فولادی برای کابل‌های چند هسته‌ای باشد.
کابل‌های اصلی باید با پوشش غیر آهنی تامین شوند و باید بدون زره فولادی باشند.
پوشش کابل باید با پی وی سی پوشیده شود.تعمیرات برق شبانه روزی ازگل

در محدوده کابل‌های عملکرد آتش به ، ترکیب برای باید از هالوژن‌ها آزاد بوده
و زمانی که تست تست شود، گاز اسیدی در طول احتراق کم‌تر از ۰.۵ ٪ باشد

تعمیرات برق ساختمان ازگل

و وقتی مطابق با روش؛تعمیرکار برق ساختمان ازگل؛ آزمایش شود، شاخص اکسیژن هر دو بس‌تر و غلاف باید کم‌تر از ۳۰ باشد.
هر هسته از یک کابل برق پی وی سی به طور مداوم در طول کل طول خود شناسایی خواهد شد.

برای یک کابل – با مواد معدنی ، هر هسته باید با استفاده از آستین‌ها و یا دیسک‌های مناسب که در پایین تجویز می‌شوند،
در انتهای آن قابل‌شناسایی باشند. آستین شناسایی باید مطابق با نوع ۳ باشد،
که در آن مناسب و باید درجه‌بندی دما مشابه به وسیله درزگیر داشته باشد.

شناسایی باید شکل رنگ‌های مناسب و یا کده‌ای عددی مطابق با جدول سی۲ گرفته شود.