نوشته‌ها

برقکار مینی سیتی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار مینی سیتی

برقکار مینی سیتی

برقکار مینی سیتی

الکتریکی محدوده مینی سیتی

امروزه بسیاری از دستگاه‌ها از تقویت‌کننده عملیاتی برای تقویت‌کننده‌های ،

و مدارهای فیلتر استفاده می‌کنند. استفاده گسترده از این واقعیت ناشی از این واقعیت است

که انجمن )یک دستگاه متنوع، کوچک، و ارزان است. این مدل در تراشه مجتمع ساخته‌شده

و به عنوان یک بلوک ساختاری اصلی مدارهای بزرگ‌تر استفاده می‌شود.

دیاگرام شماتیک تقویت‌کننده عملیاتی را نشان می‌دهد. در اینجا دو ورودی وجود دارد

برقکار محدوده مینی سیتی
تقویت‌کننده عملیاتی، معکوس کردن و یک خروجی وجود دارد. قطبیت یک سیگنال اعمال‌شد

به ورودی معکوس (-)در خروجی معکوس می‌شود. سیگنال اعمال‌شده

به ورودی قطبیت آن را بر روی خروجی حفظ خواهد کرد. برای طبقه‌بندی به عنوان یک تقویت‌کننده عملیاتی،

مدار باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد: ۱. خیلی عالیه. ۲. امپدانس ورودی بسیار بالا.

۳. امپدانس ورودی بسیار بالا. این نوع از مدار را می توان از اجزای گسسته،

مانند مقاومت و ترانزیستورها، تشکیل داد. با این حال رایج‌ترین شکل یک تقویت‌کننده عملیاتی در مدار مجتمع یافت می‌شود.

این مدار مجتمع یا تراشه شامل مراحل مختلف تقویت‌کننده عملیاتی خواهد بود و می‌تواند طوری رفتار شود

که انگار یک مرحله منفرد است.
تعداد کاربردها برای برای جزییات بیشتر در این متن زیاد است.

با این حال، متخصص فنی گاهی از این دستگاه‌ها در هواپیماهای مدرن عبور خواهد کرد و باید قادر به تشخیص

هدف کلی آن‌ها در یک مدار باشد. برخی از کاربردهای اصلی عبارتند از: تقویت‌کننده‌های مغناطیسی،

مغناطیس را تقویت نمی‌کنند، بلکه از الکترو مغناطیس استفاده می‌کنند تا سیگنال را تقویت کنند.

در اصل، تقویت‌کننده مغناطیسی یک تقویت‌کننده توان با یک واکنش فرکانس محدود است.

دامنه فرکانسی بیشتر با تقویت‌کننده مغناطیس، ۱۰۰ هرتز و کم‌تر است،

که آن را در محدوده صدا قرار می‌دهد. بعنوان یک نقطه تکنیکی، تقویت‌کننده مغناطیسی یک تقویت‌کننده است.

بدون ردیاب بروید. ۲. مدارهای موج مربعی. ۳. تقویت‌کننده غیر -. ۴. تقویت‌کننده . ۵. یکسو کننده موجی

برقکار سیار محدوده مینی سیتی