برقکار دامپزشکی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار دامپزشکی مهمان‌نوازی در بخش مهمان‌نوازی (رستوران‌ها و هتل‌ها)، ایجاد فضایی که تفاوت ایجاد کرده و یک اثر عاطفی مثبت بر روی کاربران ایجاد کند، بسیار مهم است. استفاده از فن‌آوری سفید به صورت پویا امکان تاثیر مثبت بر کاربر نهایی را فراهم می‌کند ارائه تجربه‌های شخصی؛ ایجاد حالات روشنایی که منعکس‌کننده فعالیت‌های بسیاری است […]

Call Now Button