برقکار جیحون | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار جیحون   به درستی تعمیر می‌شود: در این حالت، سلول به درستی تعمیر می‌شود و به طور عادی به عملکرد خود ادامه می‌دهد. شکستگی معمولا در هر ثانیه از روز رخ می‌دهد و سلول‌ها توانایی طبیعی برای ترمیم این آسیب دارند. آسیب به حدی شدید است که سلول می‌میرد (اثرات قطعی): وقتی یا سایر […]

Call Now Button