برقکار سیمون بولیوار | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سیمون بولیوار   می‌تواند به شدت نفوذ کند و گاهی اوقات تنها می‌تواند در شدت با موادی که کاملا متراکم هستند، مانند سرب و یا فولاد کاهش یابد. به طور کلی، تابش فوتون می‌تواند برقکار سیارمحدوده سیمون بولیوار فواصل بسیار بیشتری نسبت به تابش آلفا و بتا را طی کند و هنگامی که منبع […]

Call Now Button