برقکار سبلان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سبلان     با استفاده از یک مدار کمکی یا مدار کمکی (متشکل از یک مقاومت و خازن)که در سیستم‌های الکترونیکی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد تا را در طول خاموش شدن کاهش دهد. الکتریکی در سبلان در این پایان‌نامه یک مدار کمکی یا یک عنصر مدار (معمولا یک سلف)که در سیستم‌های الکترونیکی برق […]

تعمیرات برق ساختمان سبلان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان سبلان ادامه آموزش برق: درجه‌حرارت رنگ مرتبط لامپ باید در مرتبه ۲۰۰۰ ° کا باشد. خروجی نور لامپ باید ثابت باشد و کم‌تر از ارقام زیر برای نوع مربوطه در ساعت اولیه ۲۰۰۰ باشد. میانگین طول عمر این لامپ کم‌تر از ۲۴۰۰۰ ساعت با شکست ۵۰ ٪ نخواهد بود.خدمات برق ساختمان سبلان […]

Call Now Button