برقکار قصرالدشت |۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار قصرالدشت   خدمات برقی محدوده قصرالدشت تاسیسات هسته‌ای کانادا و فعالیت‌های آن‌ها را با هدف حفاظت از ایمنی و سلامت کارگران تنظیم می‌کند. تاسیسات هسته‌ای شامل کارخانه‌های برق، معادن اورانیوم و کارخانجات، تاسیسات ساخت سوخت و برنامه‌هایی هستند که پردازش و تحقیقات را انجام می‌دهند. فعالیت‌هاشامل امنیت، حمل و نقل، بسته‌بندی و حمل و […]

Call Now Button