برقکار سازمان آب | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سازمان آب   جدا از تابش کیهانی، شکافت تنها منبع طبیعی نوترون‌ها است یک منبع مشترک نوترون‌ها، رآکتور هسته‌ای است که در آن تقسیم یک هسته اورانیوم یا پلوتونیوم با انتشار نوترون‌ها همراه است. نوترون‌های ساطع شده از یک واقعه شکافت می‌تواند برقکار سیارمحدوده سازمان آب به هسته یک اتم مجاور اصابت کند و […]

برقکار سراج | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار سراج     برای همه هنجارهای مثلثی توسط حاصلضرب دو عدد تعریف می‌شوند، عمل گرفتن یک عدد کوچک‌تر از دو عدد و یک خانواده از بایدها: از هنجارهای t- برای تعریف یک مثلث استفاده می‌شود، به عنوان نقطه نامشخصی از فضای متریک در نظر گرفته می‌شود. برقکار شبانه روزی سراج اگر چه عملیات استاندارد […]

برقکار هنگام | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار هنگام   برقکار هنگام   سه نوع اصلی واپاشی هسته‌ای وجود دارد: واپاشی آلفا: واپاشی آلفا هنگامی رخ می‌دهد که اتم یک ذره را از هسته جدا می‌کند، که متشکل از دو نوترون و دو پروتون است. وقتی این اتفاق می‌افتد، عدد اتمی تا ۲ کاهش می‌یابد و جرم تا ۴ کاهش می‌یابد. نمونه‌هایی […]

برقکار فرجام | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار فرجام   برقکار فرجام   تشعشع به شکل موج یا جریان ذرات انرژی است. انواع زیادی تشعشع در اطراف ما وجود دارد. وقتی مردم کلمه تشعشع را می‌شنوند، اغلب به انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای و رادیواکتیویته فکر می‌کنند، اما تشعشع اشکال مختلفی دارد. خدمات برقی محدوده فرجام نور مریی و مریی انواع مختلفی از […]

برقکار قنات کوثر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار قنات کوثر الکتریکی در قنات کوثر ریسک ابتلا به سرطان پستان در زنانی که تحت فشار بودند، افزایش یافت. ۱۰ سال سن در زمان انفجار بمب اتمی – زمانی که دختران فاقد بافت پستان یا فاقد بافت پستان هستند. زنانی که ابتدا حمله را آغاز کردند سرطان پستان ممکن است به طور ژنتیکی مستعد […]

Call Now Button