برقکار بلوار ارتش | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار بلوار ارتش   الکتریکی دربلوار ارتش   ولتاژ القا شده در این سیم‌پیچ از طریق یک چرخه کامل تغییر خواهد کرد. برای یک فرکانس معین، تعداد جفت‌های قطب بیشتر خواهد بود، سرعت چرخش پایین‌تر خواهد بود. آلترناتور دو قطبی به دو برابر سرعت آلترناتور چهار قطبی برای فرکانس مشابه ولتاژ تولید شده می‌چرخد. فرکانس […]

برقکار شهرک قائم | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار شهرک قائم الکتریکی محدوده شهرک قائم بزرگی قطب‌های القا شده در روتور در آنقدر کوچک است که گشتاور کافی را نمی توان برای بسیاری از باره‌ای عملی توسعه داد. برای جلوگیری از این محدودیت در عملیات موتور، سیم‌پیچ در روتور قرار داده می‌شود و با جریان مستقیم انرژی می‌گیرد. یک که در یک سری […]

برقکار دزاشیب | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار دزاشیب خدمات برقی محدوده دزاشیب یک سیم‌پیچ سیمی که جریان جریان در هنگام قرار دادن در میدان مغناطیسی چرخشی خواهد کرد. این اساس فنی حاکم بر ساخت یک موتور است. یک سیم‌پیچ را در یک میدان مغناطیسی نشان می‌دهد که در آن می‌تواند چرخش کند. با این حال، اگر سیم‌های اتصال از باتری به […]

برقکار کاشانک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار کاشانک برقکار کاشانک برقکار شبانه روزی محدوده کاشانک این عملیات انتقال به صفحه خنثی و یا صفحه تخفیف نامیده می‌شود. صفحه خنثی وضعیتی است که در آن صفحه دو سیم‌پیچ معکوس عمود بر میدان مغناطیسی ژنراتور است. در چند ژنراتور، را می توان به صورت دستی از صفحه خنثی معمولی به صفحه خنثی ناشی […]

برقکار چیذر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار چیذر خدمات برقی محدوده چیذر سن در حلقه دوار مورد توجه است. با این حال، اگر جریان از حلقه با حلقه‌های لغزشی گرفته شود، یک جریان متناوب است و ژنراتور یک ژنراتور AC یا آلترناتور نامیده می‌شود. اگر جریان توسط  جمع‌آوری شود، جریان مستقیم است و ژنراتور ژنراتور نامیده می‌شود. ویژگی‌های ساخت ژنراتورهای که […]

برقکار مینی سیتی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار مینی سیتی الکتریکی محدوده مینی سیتی امروزه بسیاری از دستگاه‌ها از تقویت‌کننده عملیاتی برای تقویت‌کننده‌های ، و مدارهای فیلتر استفاده می‌کنند. استفاده گسترده از این واقعیت ناشی از این واقعیت است که انجمن )یک دستگاه متنوع، کوچک، و ارزان است. این مدل در تراشه مجتمع ساخته‌شده و به عنوان یک بلوک ساختاری اصلی مدارهای […]

برقکار لویزان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار لویزان برقکار لویزان تهران نقطه اتصال دوم، که نقطه اتصال پایه – جمع‌کننده است، معکوس است. این امر مانع از عبور از تقاطع می‌شود و بدین ترتیب یک مدار مقاومت بالا ایجاد می‌کند. شایان‌ذکر است که هنوز یک جریان کوچک در حال عبور از تقاطع “پی ان ” به شکل حامل‌های اقلیت وجود دارد […]

برقکار بلوار کوهسار | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار بلوار کوهسار برقکار بلوار کوهسار الکتریکی محدوده بلوار کوهسار در هواپیما با سیستم‌های تهویه آ سی ، یک ژنراتور دی سی مخصوص مطلوب نیست چون برای بخش لوازم جانبی موتور لازم است تا یک قطعه دیگر از تجهیزات را هدایت کند. ژنراتورهای موتور ژنراتور، متشکل از موتورهای آ سی که ژنراتورهای دی سی را […]

Call Now Button