برقکار تجریش |۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار تجریش

برقکار تجریش

برقکار تجریش

برقکار شبانه روزی تجریش

و یا با گذر از آن در شرایط مردم و غیرعادی مدال را کوتاه و جریان ها را وصل و قطع می کند
که این که به مدت بسیار کوتاهی آن را از خود عبور می دهد
به این وسایل که جریان های غیر عادی را به طور خودکار قطع می‌کنند
که به عنوان کلید اتوماتیک نیز نامیده می‌شود

یک وسیله مکانیکی عبور دادن و قطع جریان برق مدار را در شرایط عادی بتواند انجام دهد
و اضافه بار های مردم آن را برای دقایق معلوم در شرایط غیر عادی مثل اتصال کوتاه تحمل کند
را کلید قطع می گویند البته کلیدی که هر دو خاصیت مربوط به کلید های جداکننده قطع بار را داشته باشد
به کلید جداکننده زیر بار معروف است

برقکار در تجریش
برای اینکه امنیت اشخاص ساختمان ها تمام حیوانات اهلی برای در امان ماندن است
تاسیسات الکتریکی باشد باید اصولی برای ایمنی وجود داشته باشد
همچنین جریان هایی که باعث برق گرفتگی آتش‌سوزی و سوختگی می گردد
باید شناسایی گردد تمام حیوانات اهلی و افراد در هنگام مواجه با خطرات احتمالی باید بدانند
که چه قسمتی فرق دارد که این حفاظت نبود به کدام روش می‌شود
برای اینکه مقررات که تاسیسات الکتریکی را رعایت کنیم باید تمام وسیله های
ساختمان را طبق مقررات استاندارد تهیه نمایید

و برای حفاظت از افراد و تمام حیوانات این وسایل و لوازم را به کار ببریم
هادی های خنثی و حفاظتی از انواع هادی ها به شمار می‌روند که تدبیرهای محافظتی
در این دستگاه ها مثل هادی خنثی از زمین یاسین وسط زمین عمل می‌کند

البته مقرراتی برای سازمان توزیع کننده نیروی برق وصل شده است

الکتریکی در تجریش

برقکار زعفرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار زعفرانیه

برقکار زعفرانیه

برقکار زعفرانیه

 

الکتریکی در زعفرانیه

لامپ های فلورسنت به دلیل داشتن محفظه تخلیه به خاطر شرایط مناسب در جهت مصرف انرژی بخار سدیم

با فشار کمتر را در خود ذخیره می سازند و تمام روشنایی این تنها در دو طول موج منتشرمی گردد
همه انرژی کاوشی این لامپ‌ها در فضای است
که چشم این حساسیت را دارد
به شکل دیده می شود
و بازدهی این نوع اثر دیگر نیز بیشتر است
محفظه تخلیه به خاطر شرایط لازم تخلیه گازی و اندازه اندک گاز آرگون پر می شود

برقکار در زعفرانیه
چون که مثل نام های دیگر تخلیه گازی فلز اصلی در دمای اتاق بخاطر بخار تأثیر بیشتری دارد
عمل نکردن به ولتاژ مناسب تخلیه در گاز زده می شود که به خاطر وجود روشن قرمز همین امر به وجود می آید

الکترودهای لامپ به حالت مارپیچی سه‌گانه به خاطر فشار در اندازه نگه داشته می‌شود
به همین خاطر بسیار مهم است که دمای محفظه تخلیه حدود ۲۷۰ درجه باشد
به واسطه ی به وجود آمدن در فضای محل تخلیه پوشش خارجی لازم تقدیم می گردد
لامپهای بخار سدیم با فشار اندک از لحاظ وضعیت قرارگیری زمان روشن بودن
دارای محدودیت های فراوان می باشد
به خاطر همین یک ولتاژ راه اندازی فراوان و محدود کردن
جریان اصولگرا از یک نشر معدان استفاده می شود زمان راه اندازی نام چه طراحی خاص خود باعث کم کردن
ولتاژ به اندازه صحیح می شود جریان صحیح نیز برقرار می گردد
در سال‌های قبل مدال‌های به وجود می آورد که در آنها محدود کردن
جریان از یک راه اندازی الکترونیکی به خاطر ایجاد
پالس های ولتاژ درد سر لامپ جهت روشن شدن آن کاربرد داشت

برقکار شبانه روزی زعفرانیه

برقکار ولنجک | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار ولنجک

 

 

برقکار ولنجک

الکتریکی در ولنجک

در بعضی موارد در لامپ های تنگستن – هالوژن در حالت کم بودن ولتاژ یا قادر ساختن مصرف آن ها
امکان دارد تیرگی انجام شود.
این کار به این خاطر است
که جداره حباب بیش تر از حد سرد می گردد
به شکلی که چرخه هالوژن قادر نیست کار کند
اما دمای رشته تا اندازه ای که موجب تبخیر تنگستن گردد
مرتفع می گردد
تیرگی حباب این گونه لامپ ها در شرایطی بعداز زمانی عمل در ولتاژ وتوان اسمی لامپ قادر است نابود شود.
از خوب یهای این گونه لامپ ها می شود گفت:

برقکار شبانه روزی ولنجک

*بازده رنگ بالا وخوب
*تعرفه مناسب لامپ
*طیف نور گسسته
*منبع روشنایی کوچک و کم حجم ،به حالتی که احتیاج به چراغ های کوچکتری باشد
*نوردهی آنی؛به حالتی که احتیاج به مدت حرارت دیدن نیست.
*ممکن بودن میزان نوردهی لامپ
*موجود بودن نوع های فراوان از نظر شکل؛ اندازه و توان ولتاژ

اما از عیب های این گونه لامپ هم می توان گفت:
*دارا بودن طول عمر پایین در مقایسه با دیگر نوع های لامپ
* دارابودن بازده روشنایی کم تر در مقایسه با دیگر لامپ ها
*به خاطر پایین بودن دمای رنگ؛ استفاده لامپ در مواردی که احتیاج به نور روز سفید باشد ممکن است.

جریان الکتریکی در شرایطی که از بین گازها یا بخارها گذر می کند.
در این حالت تبدیل انرژی شکل می گیرد
وانرژی الکتریکی به انرژی تابشی تغییر می کند.
طول موج تابش به شکل گاز یا بخار و فشار آن وابسته است.
لامپ های تخلیه گازی در دو طبقه فشار فراوان و فشار پایین برشکل
فلز اصلی که در حالت بخار شدن
تخلیه به وجود می اید.

برقکار درولنجک

برقکار اندرزگو | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اندرزگو

برقکار اندرزگو

برقکار اندرزگو

برقکار شبانه روزی اندرزگو

رنگ های قرمز ،سبز و ابی که رنگ های اصلی و رنگ های زرد ،ارغوانی و فیروزه ای رنگ های فرعی است.
وقتی به رنگ های نقاشی فقط مخروط های حساس به روشنایی سبز سیگنالی ب مغز فرستاده می شود.
در هنگام مخلوط کردن رنگ قرمز خالص بارنگ سبز؛
نورسبز بدست رنگ نقاشی قرمز جذب می گردد.
چرا که رنگ نقاشی قرمز تنها روشنایی قرمز را برعکس می نماید.
باهمین روش مخلوط رنگی موجود است
همه روشنایی هایی که به آن تابیده می گردد
حاصل این کار
هیچکدام از مخروط های چشم تحریک نشده و مخروط رنگ نقاشی سیاه به چشم دیده می شود.
بیشتر برای توضیح رنگ ها از کلمه هایی مثل قرمز ؛ زرد ؛ آبی برای رنگ های خالص وجود دارد
در طیف نوری یا صورتی کم رنگ،
آبی متمایل به سبز ومخلوط رنگ ها کاربرد دارد.

الکتریکی در اندرزگو
این نوع توضیح بیشتر پیچیده است
و به نظر افراد بستگی دارد
به همین دلیل در بیشتر موارد جهت کاربرد درعلم روشنایی مناسب نیست.
دراین دستگاه هررنگی را می شود بااعداد معلوم کرد.
این اعداد از توصیف طیفی روشنایی حساب می گردند.
به همین دلیل هیچ وقت نظریه شخصی در ان موجود نیست.
بازده رنگ معلوم می کند
قابلیت یک منبع نوری می باشد
جهت آشکارکردن
رنگ های سطح ها؛ به همان روش در پایین روشنایی یک منبع روشنایی مبنا آشکار می گردد.
منبع روشنایی اصولاً یک تابشگر مشکلی می باشد
دمای این منبع برای استفاده مورد نظر مناسب می باشد.
بعضی از منبع های روشنایی را می شود ب یک تابشگر مشکی مقایسه کرد
چون که تابشگر مشکی کامل در دمایی نیست که رنگ روشنایی یکسانی بااین منبع ها داشته باشد.

برقکار در اندرزگو

برقکار شهرک غرب | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار شهرک غرب

برقکار شهرک غرب

برقکار شهرک غرب

برقکار در شهرک غرب

تایمر برای قطع و وصل مدارهایی توسط میکروسویچ ها می باشد.
تایمر در گونه های متفاوت:
الکترونیکی
نیوماتیکی
موتوری
هیدرولیکی
تولید می شوند.
پرکاربردترین نوع تایمر ؛ تایمر موتوری می باشد.
در صنعت تایمر بسیار پر کاربرد می باشد.
در ساخت تابلوهای ستاره مثلت از تایمر استفاده می گردد.
در صنعت تاسیسات حرارتی – برودتی هم بسیار پرکابرد است
آمپر متر وسیله ای برای آشکار کردن
شدت جریان مصرفی و به همین دلیل است که باید در مدار
به شکل سری نصب شود.
به جز این به دلیل آن که استقامت درونی ان بسیار پایین است
در صورتی که به شکل موازی در مدار قرار گیرد
دچار سوختگی خواهد شد

برقکار شبانه روزی شهرک غرب
آمپرهای تابلویی از رنج ثابتی برخوردار هستند.
اگر شدت جریان مدار کم باشد
از آمپرمتر های مستقیم استفاده می گردد.
اما اگر مقدار شدت جریان بسیار باشد
ترانسفورماتور کاهنده ی جریان
در مدار نصب می شود.
به این شکل که شمش فاز
از درون سیم پیچ ثانویه گذر می کند
سیم پیچ ثانویه درمدار آمپرمتر قرار می گیرد
اما ترانس کاهنده
به ازای هر ۱۰۰ امپر جریان گذری از شبکه مقدار ۵ امپر در سیم پیچ ترانس القا می گردد.
باید گفته شود که
درجه بندی صفحه ی امپر برحسب شدت

جریان عبوری از شبکه به وجود می آید.
در نصب ترانسفورماتور جریان؛
باید بدنه و یک سر سیم پیچ ثانویه به سیم ارت اتصال پیدا کند.
اگر بخواهیم آمپر متر رااز مدار ثانویه ترانس جریان باز کنیم
باید اول دو سرسیم پیچی ثانویه را اتصال کوتاه کنیم

الکتریکی در شهرک غرب
و بعداً آمپرمتر را باز کنیم.
برای هر فاز باید یک ترانس جریان و یک آمپر متر غیر مستقیم نصب گردد.
آمپرمتری که از ترانس جریان دارا باشد
آمپرمتر غیر مستقیم گفته می شود.

 

 

برقکار پاسداران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار پاسداران

 

برقکار پاسداران

برقکار پاسداران

برقکار شبانه روزی پاسداران

برای خم نمودن لوله های فولادی اول نیم قوس دستگاه خم کن مناسب

با قطر لوله انتخاب ودر مکان مناسب قرار می گیرد.
بعدازان
تکیه گاه لوله مناسب با قطر لوله تنظیم می گردد.
یک پای خود را روی پایه ی دستگاه بگذارید وبادست اهرم خم کن را بگیرید
آن را نیروی یک نواخت
به سمت پایین بکشید
تالوله به اندازه زاویه مورد احتیاج خم شود.
بعداز خم شدن لوله اهرم را بالا ببرید و لوله را خارج نمایید.
متوجه باشید که که هر دستگاه خم کن دارای چند نیم قوس با سیارهای مناسب
با قطر لوله های متفاوت می باشد.
اصولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می کنند.
حهت خم کردن لوله های با قطر فراوان
از خم کن های هیدرولیکی استفاده نمایید.

الکتریکی در پاسداران
اگر یک لوله فولادی با طول معلوم رابا کمان اَره نشانه گذارید کنید
و لوله را جوری داخل خم کن قرار دهید نشانه منطبق براول نیم قوس قرار می گیرد
این را درنظر داشته باشید
درهر سمت حدود چند سانتی متر اضافه تر لحاظ گردد
که اگر زمان خم کردن نقطه نشانه گذاری شده جابه جا شود مشکلی به وجود نیاید.
برای انجام لوله کشی روکار از بست لوله استفاده شود.
بست ها در گروه یک تکه فلزی؛ دوتکه فلزی؛ریلی کائوچویی تولید می شوند.
برای پیشگیری از تجمع آشغال ها در کناره دیوار و بالای لوله بهترین کار این است که
در لوله کشی فولادی از بست های دو تکه فلزی استفاده گردد.
در لوله کشی فولادی برای متصل کردن لوله ها به همدیگر از بوشن استفاده می نمایند.
برای این کار اول بوشن راروی یکی از لوله ها ببندید
آن را سفت کنید
لوله ی دیگر را روی سر آزاد بوشن بسته ولوله را سفت نمایید.

برقکار در پاسداران

برقکار سعادت آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۷۲

برقکار سعادت آباد

برقکار سعادت آباد

برقکار سعادت آباد

الکتریکی سعادت آباد

دو کنتاکت فنری در پریز وجوددارد
محل ارتباط پریز بادوشاخه این دو کنتاکت می باشد
این کنتاکت ها اصولاً به یک پیچ ومهره اتصال دارند
سیم برق به واسطه این پیچ ومهره متصل می شوند
انرژی الکتریکی از شیوه کنتکت فنری به مصرف کننده ارتباط پیدا می کند دوست عزیز.
از لحاظ تعداد فاز پریزها به پریزهای سه فازه و یک فازه گروه بندی می شوند.
آن دسته از پریزهایی که انرژی الکتریکی یک فازه را

از شبکه به مصرف کننده انتقال می دهند
و پریزهای سه فازه نیز انرژی الکتریکی سه فازه را

از شبکه به مصرف کننده انتقال می دهند
پریزهای تک فازه معمولاً در خانه ها و پریزهای سه فازه در کارگاه ها کاربرد دارند.
از لحاظ نصب نیز ؛
پریز توکار
پریز روکار
پریز سیار
موجود هستند.  برقکار در سعادت آباد
پریزتوکار در درون دیوار که از قبل برای همین کار مشخص شده جاسازی می گردد.
ازاین مدل پریزها تنها برای سیم کشی توکار استفاده می نمایند.
از لحاظ زیبایی بسیار پر استفاده می باشد این مدل.
هیچ گاه بجستگی ازناحیه این نوع پریز دیده نمی شود.
که این دو دلیل مزیت این پریز می باشد.
پریز روکار نیز روی دیوار نصب می گردد
برای سیم کشی روکار با لوله های فولادی در کارگاه های صنعتی کاربرد دارند.
این پریزها احتیاجی ندارند از قبل برای آن ها مکانی نشخص شود.
هر کجا لازم باشد قابل نصب است.
اما به دلیل برجستگی پریز روی دیوار مزاحمت ایجاد می نماید.
از لحاظ ایمنی این پریز بسیار حساس است و ظریب امنیت پایینی دارد.
اگر ضربه ای به این پریز وارد شود خیلی سریع شکل آن با مشکل مواجه می گردد.

برقکار محدوده سعادت آباد

برقکار نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار نیاوران

برقکار نیاوران

برقکار نیاوران

 

برقکار شبانه روزی نیاوران

فیوز یک نوع وسیله حفاظتی محسوب می شود
که از مدار الکتریکی به طورسری با مصرف ککنده قرار می گیرد
سیم ها
کابل ها
به طور کلی مصرف کننده رااز خطرات به وجود امده از اتصال کوتاه محافظت می نمایند.
در تابلوهای برق موتورخانه از فیوزهای بوکسی ذوب شونده استفاده می نمایند.
فشنگ این فیوزها دردو گروه تندکار برای سیستم های روشنایی
کندکار که به تن فشنگ موتوری هم می گویند
مختص کارهای صنعتی وراه اندازی الکتروموتورها کاربرد دارد.
سیم حرارتی ذوب شونده فشنگ را در درون خاک نرم کوارتز
با ماسه قرار می دهد
جرقه ی به وجود امده به دلیل سوختن سیم حرارتی جذب می شود
و فشنگ به طور سریع حنک می گردد.
هر فیوز از سه قسمت به نام:
کلاهک
فشنگ
و پایه ساخته می شود.
آمپر نامی فشنگ به واسطه ی یک پولک رنگی که در ته فشنگ نصب و بایک سیم نازک
از درون به سر کلاهک اتصال دارد
معلوم می گردد
از شیوه شیشه ی کلاهک فیوز رنگ پولک ودر پایان آمپر نامی فشنگ مشخص می گردد
و احتیاجی به گشودن فیوز نیست.
سوختن فیوز به دلیل جداش دن پولک از فشنگ می باشد.

برقکار در نیاوران
فیوز بوکسی از
پایه ی فیوز
پیچ اتصال ورودی
سرفیوز
بدنه ی فیوز
علامت فیوز ذوب شونده کندکار
بدنه فیوز
کلاهک
ته فیوز
تشکیل می شود.
یک نوع کلید اتوماتیک به نام
کلید مینیاتوری وجود دارد که
درحالت اضافه جریان وهم در حالت اتصال کوتاه مدار را قطع می نماید.
شبکه برق با بسیاری از وسایل برق خانگی توسط ارتباط با پریز انجام می پذیرد.
دویا چند رشته سیم به هم وصل می شود که پریز به وجود می آید.

الکتریکی در نیاوران

برقکار غرب تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار غرب تهران

برقکار غرب تهران

برقکار سیار محدوده غرب تهران

برای برش کامل از قیچی کابل بری استفاده نمایید.
تیغه های این مدل قیچی ها تعویض می شود یا اینکه می توان آن ها را تیز نمود
جنس این تیغه ها از فولاد است.
تیغه ی قیچی هم قابل تعویض است.
برای متصل هایی که جدا می شوند
از فیش استفاده می کنند.
بیشتر اتصالاتی که در سیم کشی اتومبیل ودستگاه های الکتریکی موجود است
از نوع جداشدنی هستند
تعمیرات دراین نوع سیم کشی ها آسان می شود.
چنداندازه گیر یا مولتی متر دستگاهی است

که چند کمیت متفاوت را اندازه می گیرد
آمپرمتر یعنی دستگاهی که جریان الکتریکی را اندازه می گیرد
صفحه ی مدرج وعفربه الکتریکی در غرب تهران
سلکتور
ترمینال های ورودی ودکمه های تنظیم کننده
سه قسمت مهم مولتی متر است.
درجه بندی و اندازه کمیت روی صفحه مدرج و عرقه نمایش داده می شود.
درجه بندی های روی دستگاه درارتباط با سلکتور کار می کنند.
اینه ای در صفحه ی مدرج قراردارد

که به وسیله ی آن عقربه رابا تصویر تطبیق می دهند
تا کمیت دقیق نشان داده شود.
در قسمت پایین دستگاه انتخاب کننده یا همان سلکتور قرار می گیرد
این انتخاب کننده به شکل فشاری کار می کند.
اعداد روی انتخاب کننده نماینده حوزه کار دستگاه است.
زمانی که مولتی متر را روی حوزه ی آمپر می گذارید
آن را به شکل سری در مدار قرار دهید
در غیر این صورت امپر می سوزد.
به پیچ تنظیم صفرعقربه دستگاه هرگز دست نزنید
این قسمت بسیار حساس می باشد

برقکار شبانه روی محدوده غرب تهران
هیچ وقت پشت دستگاه را باز نکنید
تلاش شما براین باشد انتخاب کننده را درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید
چون مهره ی زیر انتخاب کننده در برخی سلتور ها طوری نصب شده

که اگر خلاف جهت حرکت عقربه ها ساعت چرخانده شود از کار می افتد.

خدمات برقی محدوده غرب تهران

برقکار شمال تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار شمال تهران

برقکار شمال تهران

برقکار شمال تهران

در صورتی که قلب فرد برق گرفته صدمه ندیده باشد
باید پنجره های محل را باز کرده و دکمه های لباس
وی را برای این که فرد آسان تر نفس بکشد باز کنید.
مقداری سزکه را در زیر بینی فرد قرارداده
در صورتی که نفس و ضربان قلب ایستاده باشد

برقکار درشمال تهران

این همان شوک تاکتریکی است که باعث فلج قلبی می شود.
در این حالت امکان برگشت دوباره فرد به زندگی وجود دارد.
بعد ازاین که وی را از عاملی که باعث برق گرفتگی او شده جدا کردیم
بسیار سریع باید عمل تنفس مصنوعی را انجام دهیم.
لباس مصدوم را از تن او جدا سازیم.
با مداد دندان های مصدوم را که روی هم کلید شده را باز کنید.
هرچیز خارجی که در داخل دهان مصدوم است را بیرون بیاورید.
زیرا در این صورت مجرای تنفسی وی بار می شود.
فرد را به پشت بخوابانید
در زیر لباس او پتویی قراردهید
دست های مصدوم را بگیرید
فردی که کمک دهنده است زبان مصدوم را بگیرد و به آرامی بهسمت چانه بکشد.
سر مصدوم را به یک طرف بچرخانید تا احتمال استفراغ در فرد کاهش یابد.

برقکار شبانه روزی شمال تهران

در زمان تنفس مصنوعی به قلب مصدوم لطفاً فشاری وارد نکنید.
دراین زمان مراقب باشد به معده فرد مصدوم شده فشاری وارد نشود
زیرا این فشار باعث بالاآوردن محتوای درون معده می شود.
هنگامی که فرد دچار برق گرفتگی شده حرارت بدن خود را تا حدی از دست داده
بدین شکل شما باید با پتویی گرمای بدن او را تا حدودی کنترل کنید.
این کار را هم زمان با تنفس مصنوعی انجام داده.
بهترین روش تنفس مصنوعی روش دهان به دهان است و اهمیت بالایی نیز دارد.

الکتریکی در شمال تهران