برقکار محدوده باغ فردوس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده باغ فردوس برقکار محدوده باغ فردوس تخته توزیع باید با یک سوییچ ایزوله شده با شکل بسته در اختیار قرار داده شود که دارای نرخ کنونی کم‌تر از دستگاه حفاظتی جانبی تامین باشد. صفحه توزیع باید با دو قطب – قطب عمودی و مس خنثی در درجه بالاتر از مقدار حداکثر ۲۵۰ آ […]

برقکار محدوده کامرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده کامرانیه برقکار محدوده کامرانیه بدنه یک باید از مواد عایق تشکیل شود. ساختار باید قادر به مقاومت در برابر جریان اتصال کوتاه شده و استفاده منطقی منطقی بدون شکستگی یا اعوجاج باشد. جریان مجاز یک قطع‌کننده مدار باید به صورتی گرفته شود که جریان پیوسته را هنگامی که مدار در محفظه با تجهیزات […]

برقکار محدوده فرشته | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده فرشته برقکار محدوده فرشته رابط‌های ایزوله کننده اصلی باید خود گردان باشند و با دیواره‌ای عایق دار محافظت شوند که دیافراگم ایمنی را تشکیل می‌دهند. دو مجموعه از کرکره‌های ایمنی برای هر هیات کریکت، یکی برای ترمینال‌های ورودی تماس‌های ایزوله اصلی و دیگری برای پایانه‌های خروجی فراهم خواهد شد. تعمیرکار برق محدوده فرشته […]

Call Now Button