برقکار محدوده اقدسیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده اقدسیه   برقکار محدوده اقدسیه تجهیزات الکتریکی و سیم‌کشی تاسیسات الکتریکی که به طور بالقوه قابل انفجار هستند، باید ساخته و حفاظت شوند تا الزامات مشخص‌شده برای نواحی خطرناک مربوط به بخش‌های مربوطه ۶۰۰۷۹ شوند. تجهیزات الکتریکی و سیم‌کشی تاسیسات الکتریکی در ساختمان‌ها و ساختمان‌ها برای ذخیره‌سازی، تولید یا بسته‌بندی کالاهای خطرناک در […]

برقکار محدوده الهیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده الهیه   سیستم زنگ تغییر کلاس” باید برای استفاده در ولتاژ برق اصلی مناسب باشد و معمولا در دفتر عمومی این مدرسه واقع خواهد شد مگر این که مشخص شود. هیات ناظر سیستم زنگ باید با کلمات “تغییر کلاس” در شخصیت‌های انگلیسی و چینی حکاکی شود. زنگ‌ها برای عملیات در ولتاژ برق اصلی […]

برقکار محدوده قیطریه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده قیطریه خدمات برقی محدوده قیطریه همه کابل‌ها به عنوان رساناهای محافظ استفاده می‌شوند، از جمله رساناهای ارت محافظ، رساناهای اتصال اصلی، رساناهای اتصال مکمل و رساناهای محافظ مدار باید با ترکیب رنگ “سبز و زرد” شناسایی شوند. این ترکیب رنگ نباید برای اهداف شناسایی دیگری مورد استفاده قرار گیرد. هادی که به عنوان […]

برقکار محدوده نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده نیاوران واحدهای توسعه باید تامین شوند تا توسعه محوری یا انقباض سیستم تحت شرایط خدمت عادی انجام شوند. به طور خاص واحدهای توسعه باید در جایی تامین شوند که هر دو انتهای سیستم ثابت باشند و انبساط یا انقباض عادی محدود باشد، و در جایی که سیستم در یک اتصال توسعه ساختمان نصب […]

برقکار محدوده محمودیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده محمودیه   برقکار محدوده محمودیه پنکه سقفی یک پنکه سقفی و یا پنکه دوار سقف باید با استفاده از یک واحد اتصال ترکیبی با امکانات زمین اتصال و توسط یک سوییچ با نور آزمایشی برای هدف تعمیر و نگهداری کنترل شود. در نصب مجرا، واحد اتصال ترکیبی باید مدور باشد و برای سوار […]

برقکار محدوده فرمانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده فرمانیه خدمات برقی محدوده فرمانیه پشتیبانی باید به درستی از فاصله ۱۵۰۰ برای رسیدن مستقیم به طور رضایت‌بخشی از وزن نردبان و کابل‌ها فاصله داشته باشد. آن‌ها همچنین باید در فاصله‌ای نه بیش از ۳۰۰ میلی متر در هر طرف از یک پیچ و یا تقاطع ایجاد شوند. تعمیرکار برق محدوده فرمانیه اگر […]

برقکار محدوده شمال تهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده شمال تهران خدمات برقی محدوده شمال تهران به عنوان یک جایگزین برای پایان دادن به هسته‌ها در یک مسی، می‌توان از یک فشرده‌سازی استفاده کرد. در چنین حالتی، هسته‌های باید در آستین از نوع فشرده فشرده‌سازی آلومینیوم قرار داده شوند. سپس آستین بر روی هسته‌های با استفاده از یک ابزار فشرده فشرده می‌شود. […]

برقکار محدوده زعفرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار محدوده زعفرانیه خدمات برقی محدوده زعفرانیه برنامه. به عنوان افسر انطباق در ثبت‌نام، هیچ مسیولیت اضافی برای طرح خود – حسابرسی نخواهد داشت. نکات و مثال‌های بخش ۳ بر مسیولیت شرکت شامل نکاتی درباره نحوه انتخاب شرکت و غیره در سازمان است. اگر مطمئن نیستید که آیا لازم است ثبت‌نام کنید یا نه، بخش […]

Call Now Button