امداد برق شبانه روزی بلوار اندرزگو | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی بلوار اندرزگو برقکار ساختمان بلوار اندرزگو یک حلقه ولتاژ متوسط معمولا از دو ایستگاه اصلی جداگانه تامین می‌شود. این ایستگاه پست‌های متوسطه ) فرعی اختصاص‌داده‌شده به توزیع و تاسیسات الکتریکی خصوصی را تامین می‌کند. امداد برق بلوار اندرزگو ایستگاه‌های فرعی ثانویه آن‌هایی که به اتصال تاسیسات الکتریکی خصوصی اختصاص‌داده شده‌اند ، […]

امداد برق شبانه روزی باغ فردوس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی باغ فردوس برقکار ساختمان باغ فردوس کابل‌های تلگراف بر روی کابل‌های زیر زمینی ممکن است چندین دلیل داشته باشند مثل: کیفیت ضعیف شبکه کابلی، نبود حفاظت مکانیکی ب کیفیت بد کابلی ناشی از ضربه‌های صاعقه بر روی خطوط بالای سر که به کابل‌های زیر زمینی متصل شده‌اند. ولتاژهای بالاتر را می […]

امداد برق شبانه روزی کامرانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی کامرانیه برقکار ساختمان کامرانیه به طور کلی، ترانسفورماتورها در مناطق روستایی با توجه به این اصل بدون تغییر بار و فیوز متصل به خطوط بالای سر هستند. حفاظت از خط و وسایل سوئیچینگ همراه در پست‌های ایست از راه دور که شبکه توزیع بالای سر را تامین می‌کنند ، قرار دارند […]

امداد برق شبانه روزی فرشته | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی فرشته برقکار ساختمان فرشته مقادیر ولتاژ مجاز مطابق با هماهنگی ۶۰۰۷۱ – اور، ولتاژ نامی، این مقدار حداکثر مقدار ولتاژ است که تجهیزات می‌توانند برای همیشه مقاومت کنند. به عنوان مثال ، بنگاه‌های تجاری ۲۴ کیلو واتی. فرکانس قدرت مجاز در برابر ولتاژ، مقدار ، کیلو ولت در طول ۱ میلی […]

امداد برق شبانه روزی اقدسیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی اقدسیه برقکار ساختمان اقدسیه در برخی موارد ، این پانل‌های پی.وی به موازات شبکه برق متصل می‌شوند و یا این پانل‌های پی.وی در حالت خود مختار بدون اتصال به شبکه عمومی استفاده می‌شوند. تبدیل از . پ. سپس برای a.c. لازم است که ولتاژ نامی این پنل پی.وی ، بالاتر و […]

امداد برق شبانه روزی الهیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی الهیه برقکار ساختمان الهیه هنگامی که نصب یک نصب مستقیما از یک ترانسفورماتور ام.وی/ ال.وی و حداکثر بار روشن نصب شده‌است، در نظر گرفتن ملاحظات زیر ، یک درجه‌بندی مناسب برای ترانسفورماتور می‌تواند در نظر گرفته شود امکان بهبود ضریب نصب ( به عنوان مثال دما ) درجه‌بندی ترانسفورماتور استاندارد. امداد […]

امداد برق شبانه روزی قیطریه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی قیطریه برقکار ساختمان قیطریه نسبت، به عنوان یک مقدار عددی یا به عنوان درصد، از حداکثر تقاضای همزمان گروهی از لوازم الکتریکی یا مصرف کنندگان در یک دوره مشخص، تا مجموع خواسته‌های تک‌تک آن‌ها در یک دوره مشخص. طبق این تعریف، ارزش همیشه ایگرگ است و می توان آن را به […]

امداد برق شبانه روزی نیاوران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی نیاوران برقکار ساختمان نیاوران معمولا فرض می‌شود که توان ظاهری نصب‌شده بیش‌ترین مقدار باره‌ای منفرد است. با این حال حداکثر برآورد شده برابر با مجموع نصب نشده است. نیاز به توان ظاهری یک بار ( که ممکن است یک دستگاه باشد ) از درجه‌بندی توان اسمی آن بدست می‌آید ( اگر […]

امداد برق شبانه روزی محمودیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی محمودیه برقکار ساختمان محمودیه هدف از این راهنما، جلب توجه به ویژگی‌های خاص انواع مختلف نصب، و نشان دادن قوانین اساسی که باید به منظور دستیابی به سطح رضایت‌بخشی از کیفیت در نظر گرفته شوند، که عملکرد ایمن و بدون دردسر را تضمین می‌کند. روش‌هایی که در این راهنما توصیه می‌شوند […]

امداد برق شبانه روزی فرمانیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

امداد برق شبانه روزی فرمانیه برقکار ساختمان فرمانیه قبل از اینکه برنامه‌ای نصب شود ، یک نصب را به شبکه تامین آن متصل خواهد کرد، تست‌های قطعی برق و بازرسی‌های دیداری از طرف مرجع، یا توسط مامور منصوب آن، باید راضی شود. این تست‌ها مطابق با مقررات محلی ( دولتی و یا نهادی ) انجام […]

Call Now Button