برقکار مجیدیه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار مجیدیه برقکار سیار محدوده مجیدیه عبور جریان مستقیم از طریق باتری در جهت مخالف با جریان تخلیه ممکن است باتری ذخیره را شارژ کند. به دلیل مقاومت داخلی (آی آر )در باتری، ولتاژ منبع شارژ خارجی باید بزرگ‌تر از ولتاژ مدار باز باشد. به عنوان مثال، ولتاژ مدار باز یک سلول دارای شارژ کامل، […]

برقکار باغ فیض | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار باغ فیض برقکار سیار محدوده باغ فیض سلول‌های انفرادی باتری به وسیله تسمه‌های سلول به صورت سری متصل می‌شوند. این مونتاژ کامل در یک کانتینر فلزی مقاوم در برابر محفظه فلزی (جعبه باتری)محصور شده‌است که به عنوان حفاظت الکتریکی و حفاظت مکانیکی عمل می‌کند. این جعبه باتری دارای قسمت بالای قابل جابجایی است. همچنین […]

برقکار شهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار شهران برقکار سیار محدوده شهران این نوع جریان مستقیم اولین بار توسط دانشمند فرانسوی، کردن الکتریکی – یک وسیله اندازه‌گیری جریان است که در ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشاره‌گر به نسبت مقدار جریان از طریق سیم‌پیچ منحرف می‌شود. اساسا،و هم ابزار اندازه‌گیری جریان هستند، تفاوت اصلی روشی است که در آن به یک […]

برقکار اکباتان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اکباتان برقکار در اکباتان میدان مغناطیسی متغیر در اطراف آن سیم‌پیچ ایجاد می‌شود و یک ولتاژ متناوب در سیم‌پیچ دیگری از طریق القا متقابل ایجاد می‌کند. یک ترانسفورماتور نیز می‌تواند با جریان ضربانی ضربانی استفاده شود، اما یک ولتاژ دی سی خالص نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، زیرا تنها یک ولتاژ متغیر میدان مغناطیسی […]

برقکار باغ فردوس | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار باغ فردوس برقکار در باغ فردوس بالعکس، جریان از طریق یک سیم‌پیچ، میدان مغناطیسی تولید می‌کند. هنگامی که این سیم در یک سیم‌پیچ شکل می‌گیرد، آنگاه یک سلف پایه تبدیل می‌شود. خطوط مغناطیسی در اطراف هر حلقه و یا چرخش به طور موثر به خطوط نیرو در اطراف حلقه‌های مجاور اضافه می‌کنند. این یک […]

برقکار دربند | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار دربند برقکار در دربند ۱. ظرفیت صفحات موازی مستقیما متناسب با مساحت آن‌ها است. یک ناحیه بشقاب بزرگ‌تر یک خازن بزرگ‌تر تولید می‌کند و ناحیه کوچک‌تر خازن کمتری تولید می‌کند. اگر ما مساحت صفحات را دو برابر کنیم، برای دو برابر شارژ وجود دارد. شارژ خازن می‌تواند با یک تفاوت بالقوه معین، دو برابر […]

برقکار اختیاریه | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اختیاریه برقکار شبانه روزی محدوده اختیاریه را می توان به ۲۳ کاهش داد. یک مدار معادل با سه مقاومت اتصال سری را نشان می‌دهد. در حال حاضر مقاومت کلی مدار می‌تواند به سادگی با افزودن مقادیر مقاومت‌ها تعیین شود. تعیین مقاومت کل یک مثال کمی بیشتر برای تعیین مقاومت کلی و جریان در هر […]

برقکار اوین | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اوین برقکار در اوین الکترولیت واحد الکترولیتی خشک یک خمیر است که در یک جداکننده ساخته‌شده از ماده جاذب، مانند گاز یا کاغذ است. جداکننده نه تنها الکترولیت را در جای خود نگه می‌دارد، بلکه مانع اتصال کوتاه صفحات می‌شود. خازن‌های الکترولیتی خشک در هر دو شکل بلوک مستطیلی و مستطیلی شکل می‌گیرند و […]

برقکار جماران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار جماران برقکار شبانه روزی جماران مدار تقسیم کننده ولتاژ که تا این نقطه مورد بحث قرار گرفته‌است، دارای یک سمت منبع تغذیه (باتری)در پتانسیل زمین است. نقطه مرجع مشترک (نماد زمین)به یک نقطه متفاوت روی تقسیم کننده ولتاژ منتقل شده‌است. افت ولتاژ در ، ۲۰ ولت است؛ با این حال، از زمان اتصال آ […]

برقکار اشرفی اصفهانی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

برقکار اشرفی اصفهانی برقکار شبانه روزی اشرفی اصفهانی سوییچ‌هانیز می‌توانند در کاربردهایی مورد استفاده قرار گیرند که در آن سوییچ مورد نیاز نیست و تنها برای نشانه‌ها هستند. این نوع از یک شاخص معمولا نامیده می‌شود. سوییچ واژهبه عنوان سوییچ موازی دوتایی در اشاره به چیدمان فیزیکی تعریف می‌شود. سوییچ‌هامعمولا در قفس‌های کارت یافت می‌شوند […]

Call Now Button