تعمیرات برق ساختمان بلوار پروین | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان بلوار پروین همه کار الکتریکی باید توسط یا تحت نظارت مستقیم ” کارگران الکتریکی ثبت‌شده ” از درجه مناسب مطابق با فرمان برق انجام شود. تمام در تجارت تجربه خواهند شد و کار انجام‌شده باید با عملکرد خوب در هنگ‌کنگ و رضایت معمار سازگار باشد. ابزارهای مناسب برای اجرای تاسیسات الکتریکی مورد […]

تعمیرات برق ساختمان سبلان | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان سبلان ادامه آموزش برق: درجه‌حرارت رنگ مرتبط لامپ باید در مرتبه ۲۰۰۰ ° کا باشد. خروجی نور لامپ باید ثابت باشد و کم‌تر از ارقام زیر برای نوع مربوطه در ساعت اولیه ۲۰۰۰ باشد. میانگین طول عمر این لامپ کم‌تر از ۲۴۰۰۰ ساعت با شکست ۵۰ ٪ نخواهد بود.خدمات برق ساختمان سبلان […]

تعمیرات برق ساختمان هفت تیر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان هفت تیر ادامه آموزش برق: برای لامپ فلورسنت ( s ) که توسط بالاست الکترونیکی عمل می‌کند ، خروجی نور تنظیم‌شده کم‌تر از ۲ + در محدوده ولتاژ تغذیه ۲۲۰ وات + ۱۰ ٪ تا بالاست الکترونیکی است.خدمات برق ساختمان هفت تیر عامل بالاست تفکیک‌شده شرایط بالاست الکترونیکی با ارجاع به یک […]

تعمیرات برق ساختمان ولیعصر | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان ولیعصر ادامه آموزش برق: سوییچ ضریب توان کم چرخ‌دنده کنترلی شامل بالاست، خازن، و غیره را برای یک لامپ ۱۳ ۵۲۵ میلی متر راه‌اندازی می‌کند. خدمات برق ساختمان ولیعصر ضریب توان کلی مدار لامپ کم‌تر از ۰.۸۵ برابر خواهد بود. و یک واحد تامین ریش‌تراش است. سوئیچ روشن / خاموش سیم در […]

تعمیرات برق ساختمان فاطمی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان فاطمی ادامه اموزش برق: مدار نصب باید طوری طراحی شود که یک سوئیچ روشن را می توان برای کنترل نور در موقعیت روشن یا خاموش تحت عمل برق تغذیه برق نصب کرد.خدمات برق ساختمان فاطمی به محض شکست تامین برق، لامپ باید بدون توجه به این که آیا سوئیچ روشن در موقعیت […]

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان یوسف آباد ادامه اموزش برق: لامپ فلورسنت باید در یک استوانه از شیشه در انتهای غلاف قرار داده شود. خدمات برق ساختمان یوسف آباد مدار شروع باید راه‌اندازی الکترونیکی باشد و اجزای لوازم کنترل باید روی یک سینی فلزی جدا شدنی نصب شوند که در یک خانه جداگانه محصور خواهد شد،خدمات برقی […]

تعمیرات برق ساختمان گاندی | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان گاندی ادامه آموزش برق: باید برای تعلیق کانال قطر ۲۰ ام ام و سوار مستقیم به سقف مناسب باشد. دو سوراخ دارای پوشش با قطر ۲۰ ام ام باید در مراکز ۶۱۰ ام ام فراهم شود، که توسط چهار حفره ۵۰.۸ میلی متر برای تعمیر جعبه مجرای مدور احاطه شده‌است.خدمات برق ساختمان […]

تعمیرات برق ساختمان شهرک نفت | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهرک نفت ادامه آموزش برق: کابل اصلی باید قادر به پذیرش صفحه پوشش فلزی و رفلکتورها و دیفیوزرها مختلف باشند. متشکل از های پایه، صفحه روکش فلزی و دیفیوزر منشوری پلاستیکی است .خدمات برق ساختمان شهرک نفت صفحه پوشش فلزی، رفلکتور زاویه‌ای باز، و رفلکتور فلزی باز، باید تولید شده و با […]

تعمیرات برق ساختمان شهرزیبا | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهرزیبا ادامه اموزش برق: از جمله تجهیزات کنترل، برای عملیات مناسب خواهند بود. سی باید هم در تولید و هم در آزمایش با استانداردهای بین‌المللی زیر مطابقت داشته باشد،خدمات برق ساختمان شهرزیبا و فرآیند تولید آن‌ها مطابق با استاندارد کیفیت مربوطه باشد . گواهی آزمون باید تهیه‌شده و مطابق با الزامات آی […]

تعمیرات برق ساختمان شهران | ۰۹۳۸۲۲۵۵۶۹۲

تعمیرات برق ساختمان شهران ادامه اموزش برق: اید در تمام طول عمر خود به جز در اتصالات و سطوح اتصال الکتریکی عایق شوند و مصالح عایق‌بندی باید حداقل درجه B ( ۱۳۰ درجه سانتی گراد ) باشد.خدمات برق ساختمان شهران افزایش دما در هر نقطه در نباید از ۵۵ درجه سانتی گراد بالاتر از دمای […]

Call Now Button